Airbnb v Praze 2

Airbnb v Praze 2

Piráti vnímají situaci spojenou se sdíleným ubytováním jako jedno ze zásadních témat pro Prahu. Za 9 let existence Airbnb na českém trhu vláda nepředložila jediný návrh, jak aktualizovat příslušné zákony. Důsledkem devíti let nečinnosti jsou vysoké ceny nájmů, stovky milionů korun ušlého příjmu pro obce, jako je Praha 2, přílišná byrokratická zátěž pro provozovatele a v neposlední řadě nespokojená sousedství.

Že Pražané šetří na byty nejdéle v Evropě, je už známý fakt. Důvodem je především nedostatečné plánování Prahy, obstrukce pro podnikatele při výstavbě nových budov a složitý proces při rekonstrukci starých nevyužitých komplexů. Tyto symptomy špatně řízeného města jsou ještě umocněny skutečností, že doposud nebyla věnována žádná pozornost sdílenému bydlení, z něhož se stal byznys, který v současném stavu nevyhovuje plně nikomu. Velmi často se stává, že majitelé činžovních domů se rozhodnou přejít z dlouhodobého pronájmu na pronájem krátkodobý. Centrum města se postupně vylidňuje a mění na ubytovací komplex. Turisty si v Praze samozřejmě přejeme a nechceme se nijak izolovat, ale ne za cenu úbytku našich vlastních obyvatel. Vždy je možné najít kompromis a přinést řešení, která budou nápomocná jak našim obyvatelům, tak podnikatelům, kteří se kvůli nepozornosti vlády ocitli v oblasti právní nejistoty a jsou zaveleni přílišnou byrokratickou zátěží. Praha ročně přichází na nevybraných poplatcích o 120 milionů korun ročně. Přesné číslo pro Prahu 2 není v tento okamžik ještě známo, ale nejnavštěvovanější turistickou oblastí je dnes Nové město (24 % ze všech Airbnb návštěvníků). Nové město se z velké části nachází právě na území Prahy 2. Proto můžeme s jistotou říci, že se jedná o desítky milionů korun, o které každý rok přicházíme.

Piráti v parlamentu představili návrh zákona, který přenese povinnost vybírání místních poplatků z provozovatelů přímo na Airbnb, jak to funguje v řadě podobně turisticky vytížených měst jako Praha. Ubytovatelům poskytujícím byt přes Airbnb či podobné platformy tím usnadní byrokracii a zároveň zvýší příjmy obcí, jako je Praha 2. Návrh Pirátů vychází vstříc především požadavkům obyvatel, které může „hotel v bytě sousedů“ obtěžovat. Každý, kdo bude chtít podnikat v ubytování a bude mít zájem poskytovat byt v rámci Airbnb na víc než 60 dní, by měl tuto skutečnost nahlásit společenství vlastníků a získat od něj souhlas.¨

Dnešní stav není výhodný pro nikoho. Provozovatelé musí vést několik evidencí a řešit agendu poplatků na úřadech. Obyvatelé jsou obtěžováni a snižuje se kvalita jejich bydlení, protože chybí pravidla pro provoz sousedního bytu coby domácího hotelu. Obce přicházejí o stovky milionů korun na poplatcích a ceny nemovitostí dále rostou.

Chceme, aby lidé nebyli vystěhováváni ze svých bytů zvyšujícími se cenami nájmů, chceme, aby lidé z „dvoj- ky“ ve svém pražském obvodě zůstali. Chceme spokojená sousedství, kde nebudou lidé obtěžováni „hotelem v bytě sousedů“.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu