Praha 2 jako dobrý hospodář? Příklad Bastionu ukazuje opak!

Praha 2 jako dobrý hospodář? Příklad Bastionu ukazuje opak!

Vroce 2011 postavila Praha 2 za celkové náklady 41 milionů korun (bez započtení předprojektových a projektových nákladů v řádu dalších několika milionů) restauraci Bastion společně s opravou přilehlého opevnění. Záměr byl součástí plánu zpřístupnění albertovského svahu veřejnosti. Potud je vše zdánlivě v pořádku, dokonce byla na celkové řešení stavby vypsána veřejná architektonická soutěž a podle vítězného návrhu se stavba i provedla.

Problém začíná s další fází, která odhaluje problém celého záměru, tedy s vlastním provozem. Kdo v těchto místech pravidelněji prochází nebo projíždí, může potvrdit, že pohostinský provoz je vylidněný, občas se někdo projde po zahradní terase, a pokud nesměle zabrousí k vlastní restauraci, po pohledu do ceníku nápojů a jídel zase rychle z místa vybrousí (pro ilustraci: jedna z nejlevnějších položek je malé láhvové pivo za 75 Kč). Aby skandál nesmyslné investice nebyl tak očividný, je zde jeden večer v měsíci uspořádán komorní koncert klasické hudby, přijde fotograf obce a z akce je promo foto do propagačního plátku vedení radnice (tzv. Noviny Prahy 2) s komentářem, jak Bastion žije! Fakt, že ve zbylých 29–30 dnech měsíce zeje prázdnotou, případně je třeba pronajat pro uzavřenou ruskou svatbu, už radniční plátek nezmiňuje. Měsíční nájem necelých 28 tisíc korun za prostor o velikosti 269,28 m2 je výsměchem – při pořizovací ceně 41 milionů (bez započtení dalších souvisejících nákladů) je nejkratší možná návratnost investice neuvěřitelných 119 let, a to pouze hypoteticky, po tuto dobu by se například nesměl Bastion opravovat. Pokud by obec alespoň uvažovala ekonomicky, když už jí na využití takových objektů veřejností nesejde, pak by návratnost investice měla být maximálně v řádu 20–25 let. Cena pronájmu obdobných restaurací v Praze 2 se pohybuje na dvojnásobku, v lukrativních částech Prahy 2 i několikanásobku této částky. Co z celého příběhu vyplývá? V Praze 2 například stále velká část chodníků vypadá jako někde v rozvojové zemi, leckde chybí uliční stromořadí, ačkoliv by je bylo možné realizovat, nebo není dořešeno bezproblémové parkování pro rezidenty (a řešením nemáme na mysli velkokapacitní podzemní nebo nadzemní garáže).

Obec jako dobrý hospodář nesmí vynakládat desítky milionů korun na zbytečné a okázalé investice bez jakékoliv finanční návratnosti a bez veřejného využití, jen s cílem mediální sebeprezentace. Vedení radnice Prahy 2 o sobě rádo často říká, jakým je dobrým hospodářem.

Příklad Bastionu ukazuje, že jde o bezobsažné proklamace a radnice se jako dobrý hospodář nechová. Pojďme to volbami na začátku října změnit. Provoz Bastionu změníme ve skutečně veřejně prospěšný!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu