Nájemní bydlení stále prioritou

Nájemní bydlení stále prioritou

Loni jsem na tomto místě psal, že Piráti si přáli snížení výdajů na námi kritizované investiční akce (mj. Nový domov) a zvýšení investic do oprav bytového fondu. Podpora dostupného nájemního bydlení je pro nás priorita. Chtěli jsme se zaměřit na plán smysluplného snižování běžných výdajů, abychom mohli investiční akce financovat nejen zapojením zdrojů z dřívějších prodejů bytů a domů. K tomu nedošlo, letos jsou výdaje výrazně vyšší než příjmy.

Pokud se zaměříme na opravu bytového fondu, vidím mnoho systémových nedostatků. Netransparentní zadávání zakázek. Opravy bytů vycházejí v mnohých případech na 1,2–5 mil. Kč za jednu bytovou jednotku, přičemž výsledek tomu neodpovídá. Za komerční nájem vysoutěžený v aukcích pronajímáme holobyty bez kuchyňských linek, s úpravami, které neodpovídají běžným standardům. Na to se musíme v následujících letech zaměřit a najít lepší systém oprav obecního majetku.

V rozpočtu pro rok 2021 je 11,5 mil. Kč na volnočasový areál pod Nuselským mostem a 14,5 mil. Kč je předpoklad pro rok 2022. Projekt nepovažujeme za dobrý a v rámci Komise rozvoje jsme ho připomínkovali. Požadovali jsme redukci zpevněných ploch a rozšíření zeleně, ale také lepší koncepční provázanost. O opravě velké kaskády toho moc nového nevíme. Součástí má být i umístění sochy skejťáka. Na opravu sochy Praha 2 nenašla loni 250 tis. Kč a lidé se na restaurování museli skládat ve sbírce, ale pro podstavec je ochotna vylít do betonu doslova miliony.

Jaroslav Němec, Noviny Prahy 2, duben 2021, s. 12.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu