Vykácet a zastavět v Praze 2 volnou zeleň? Piráti jsou proti!

Vykácet a zastavět v Praze 2 volnou zeleň? Piráti jsou proti!

Pro projednávaný návrh nového územního plánu je příznačné, že jako jeden z hlavních benefitů pro obyvatele Prahy prezentuje intenzivní zahušťování města.

Vyznačuje se tím, že všude chce stavět bloky, zeleň má ve vnitřním městě výlučně podobu parků. Co není definováno jako park, je určeno k zastavění. Radnice Prahy 2 pohříchu k tomuto způsobu plánování města nemá výhrady, a tak se může lehce stát, že například volné prostranství mezi Emauzy a Ministerstvem zdravotnictví, dnešním územním plánem chráněné jako nezastavitelná městská zeleň, bude intenzivně zastavěno až šestipodlažní zástavbou libovolné funkce. Jestliže u piazzety hotelu InterContinental v Praze 1 se jedná o zastavění volné zpevněné plochy, v našem případě se jedná rovnou o masivní kácení stromů a likvidaci rostlého terénu.

Praha 2 patří k nejhustěji zastavěným pražským městským částem a každý veřejný prostor s potenciálem kultivované zeleně je zde podle nás nenahraditelný. Zásadně nesouhlasíme se zástavbou takovýchto výjimečných volných zelených prostranství v jinak husté blokové zástavbě Prahy 2 a laxní postoj radnice považujeme za škodlivý.

Konkrétní prostranství pod Emauzy, které je ve svěřené správě městské části Praha 2, chceme naopak přeměnit na kultivovaný veřejný prostor s množstvím vzrostlé zeleně a částečně pro pejskařský výběh.

Výše popsaný postoj není projevem obecného odporu ke stavění města (anglicky „Nimby“ – not in my backyard), zastavění proluk nám naopak připadá správné a logické, taková výstavba přirozeně dokončuje historickou stopu města.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu