Praha 2 jako ohleduplná a přívětivá radnice, šetřící energii svých obyvatel

Změníme radnici tak, aby se jako plnohodnotná součást obce cítil každý obyvatel Prahy 2. Ať už nájemník v obecním nebo soukromém domě, vlastník nemovitosti, místní podnikatel, rodič dítěte z libovolné spádové oblasti či občanský spolek.

Budeme usilovat o vedení radnice, které se všemi komunikuje bez předsudků (například signatář petice není z podstaty „křikloun“) a zároveň se snaží šetřit časem, energií a energiemi svých občanů. Mnoho domů v Praze 2 má podobné obtíže s energetickými úsporami, chceme proto vytvořit malé a efektivní poradenské centrum, které by za celou městskou část mohlo být partnerem centrálních úřadů (ministerstva, orgány památkové péče apod.) tak, aby se i Praha 2 dokázala dobře adaptovat na klimatickou a energetickou změnu. Také je pro nás samozřejmostí, že pozice starosty/starostky je práce na plný úvazek.

  • Radnice tu bude pro občany, občan bude pro radnici partnerem, proto budeme vždy včas navrhovat veřejné diskuze a participace.
  • Budeme věnovat pozornost občanským peticím a podnětům.
  • Starostování je práce na plný úvazek.
  • Méně nutných návštěv občanů na úřadě – ať obíhají data, ne lidi.
  • Zavedeme možnost bezhotovostních a QR plateb při veškerém platebním styku se všemi institucemi Prahy 2, ani v roce 2022 to není v Praze 2 samozřejmost.
  • Zřídíme poradenské centrum pro energetické úspory a dotace – pomoc s adaptací na novou energetickou realitu, s vyřizováním dotací a snahou o využívání komunitní energetiky.
  • Poskytneme otevřená data pro možnost tvorby externích uživatelských aplikací.