Praha 2 jako dobrý a svědomitý hospodář

Budeme prosazovat vyrovnané a uvážlivé hospodaření, nebudeme nahodile rozpouštět výnosy z prodejů bytů v nepotřebných investicích.

Chceme se zaměřit na opravy a pronájem dnes prázdných obecních bytů, na podporu energetických úspor a na zlepšení kvality obecních bytových domů. Také chceme být dobrým správcem nebytových prostor a nepronajímat lukrativní obecní nemovitosti pod cenou. Ve správě volných finančních prostředků chceme být maximálně transparentní, nebudeme mít žádné skryté poradce, analýzy a doporučení radnici chceme standardně soutěžit.

  • Prosadíme vyrovnaný rozpočet bez nutnosti rozprodávat další majetek..
  • Pronajmeme stovky prázdných obecních bytů, tím také zredukujeme ušlý příjem obce.
  • Nebytové prostory budeme pronajímat za odpovídající ceny při zachování veřejně prospěšných funkcí.
  • Volné finanční prostředky investujeme transparentně a z velké části do rozvoje bydlení.
  • Budeme navrhovat jen smysluplné investice s včasnou veřejnou diskuzí.
  • Opravíme zanedbané společné prostory obecních domů a zefektivníme správu nemovitostí Prahy 2.
  • Budeme aktivní v získávání grantů a dotací pro adaptaci na klimatickou a energetickou změnu.