Praha 2 kultivující veřejný prostor, veřejnou zeleň a dopravu

Patříme na Západ, tak ať podle toho vypadá i Praha 2 a její veřejný prostor, posouvejme se konečně k městům jako Vídeň, Kodaň nebo Amsterdam.

Budeme rozvíjet naše městské prostředí tak, aby umožňovalo bezpečné soužití chodců, účastníků veřejné dopravy, cyklistů i motoristů a současně tak, abychom odolávali klimatické změně. Všude, kde je to jen trochu možné, chceme chránit a rozšiřovat existující zeleň a zachovávat místní genius loci. Ve všech parcích a na dětských hřištích musí být samozřejmostí nádoby na tříděný odpad. V Praze se od roku 2018 i díky Pirátům daří opravovat a rozšiřovat chodníky a přechody pro chodce, chceme v tom pokračovat. Budeme pracovat na skutečném zklidňování automobilové dopravy, auto není vládce města, nikdo se nesmí bát, že nestihne přejít přechod na zelenou. Současně ale chceme udržovat kvalitní dopravní obsluhu pro nás, místní obyvatele.

V posledních letech vidíme zvýšenou snahu investorů o masivní zástavbu vnitrobloků, chceme vnitrobloky chránit a případným stavebním zásahům v nich dát jasná a předvídatelná pravidla, která nesníží jejich obytnou kvalitu. 

Vinohradům chybí veřejné koupaliště, pojďme ho realizovat.

 • Nadále budeme bránit kácení zdravé vzrostlé zeleně.
 • Podporujeme zklidnění magistrály, redukci tranzitní dopravy přes Prahu 2 a tramvaj z Vinohrad na Václavské náměstí.
 • Budeme pokračovat v rozšiřování chodníků a budování přechodů pro chodce.
 • Ulice bez bariér – chceme bezpečné město pro všechny – chodce, veřejnou dopravu, cyklisty i motoristy.
 • Ochráníme parkování pro rezidenty a vyhradíme jasná stání pro skútry, kola a koloběžky.
 • Usilujeme o ochranu volných vnitrobloků proti masivní zástavbě.
 • Zachráníme původní historická sportoviště – Kuželnu v Horské a tenisové kurty v Italské.
 • Prosadíme lepší vybavenost parků a veřejného prostoru – toalety, pítka, odpočívadla.
 • Nádoby na tříděný odpad do všech parků a na všechna dětská hřiště musí být samozřejmostí.
 • Nechceme naše parky zahltit vizuálním balastem – zásahy musí být citlivé.
 • Navrhneme nové veřejné venkovní koupaliště na Vinohradech.