Praha 2 podporující komunitní život, dostupnou péči a motivující vzdělávání

Budeme prosazovat obec přívětivou všem generacím.

Pro děti chceme motivující prostředí, ať v rámci Prahy 2 spádově patří kamkoliv, pro seniory chceme různorodou péči umožňující volbu – jak život v domácím prostředí, tak možnost života v kvalitních domech s pečovatelskou službou. Pro všechny pak chceme zvětšit pocit sounáležitosti s obcí – třeba přeměnou Novoměstské radnice na živé kulturně komunitní centrum nebo podporou komunitních zahrad.

  • Budeme podporovat komunitní život a možnosti aktivního mezigeneračního setkávání.
  • Rozšíříme možnosti nízkoprahových volnočasových aktivit jako prevence nežádoucích jevů.
  • Podpoříme individuální domácí a hospicovou péči, těžiště péče není nutné koncentrovat do velkých zařízení.
  • Radní pro vzdělávání musí být práce na plný úvazek.
  • Posílíme Odbor školství a vytvoříme dlouhodobou koncepci vzdělávání, chceme skvělé všechny spádové školy.
  • Budeme podporovat dětské skupiny.
  • Z Novoměstské radnice vytvoříme živé kulturně komunitní centrum.
  • Budeme rozvíjet možnosti celoživotního vzdělávání, např. ve spolupráci s Vinohradskou knihovnou, Dům dětí a mládeže (DDM) a Domovy seniorů.