Změny Prahy 2

Plán změn pro Prahu 2

Patříme na Západ, tak ať podle toho vypadá i Praha 2 a její veřejný prostor, posouvejme se konečně k městům jako Vídeň, Kodaň nebo Amsterdam.

Mapa změn Prahy 2

Co je nutné napravit

Co jsme dělali (z opozice)

Plánujeme

2+2 programové cíle Pirátů pro Prahu 2