Program Pirátů Prahy 2 pro volební období 2018–2022


Záchrana nádraží Vyšehrad

Historicky a architektonicky cenné objekty je třeba opravovat, ne bourat. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržování povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona. Zachráníme Nádraží Vyšehrad.

1

Podúkoly:

Záchrana stromů na Smetance

Kvůli stavbě sportovního hřiště u ZŠ Na Smetance má být pokáceno 23 stromů. Tomu chceme zabránit.

2

Podúkoly:

Obnova starých pump, pítek a kašen

Chceme rozšířit počet fontánek na pití a kašen. Provedeme revizi starých pump, necháme je vyčistit a opětovně uvedeme do provozu.

3

Podúkoly:

Umělecké díla ve veřejném prostoru

Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl. Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu.

4

Podúkoly:

Založení komunitní zahrady

Iniciujeme založení komunitní zahrady na Praze 2.

5

Podúkoly:

Pirátské listy Prahy 2 - opoziční

Vydávání opozičních Pirátský listů Prahy 2.

6

Podúkoly:

Navrhni úpravu