Plnění programu pro Prahu 2 pro volební období 2018–2022


Záchrana nádraží Vyšehrad

Historicky a architektonicky cenné objekty je třeba opravovat, ne bourat. Požadujeme důkladný dohled orgánů státní správy nad stavem kulturních památek a dodržování povinnosti vlastníka kulturních památek vyplývajících ze zákona. Zachráníme Nádraží Vyšehrad.

1

Podúkoly:

Záchrana a zachování stromů v Praze 2

V Praze 2 dochází ke kácení vzrostlých stromů. Tomu chceme zabránit.

2

Podúkoly:

Transparence

Pojďme společně otevřít radnici, začít žít naše město, náš městský obvod v duchu současnosti. Radnici Prahy 2 je třeba řádně vyvětrat!

3

Podúkoly:

Založení komunitní zahrady

Iniciujeme založení komunitní zahrady na Praze 2.

4

Podúkoly:

Bydlení – obecní byty, krátkodobé ubytování, bytová výstavba, sociální bydlení...

Pro spokojené sousedství je důležitý komunitní život. Podpoříme všechny druhy aktivit, které zpříjemní soužití obyvatel našeho obvodu.

5

Podúkoly:

Podpora spolkových a komunitních aktivit v Praze 2

Pro spokojené sousedství je důležitý komunitní život. Podpoříme všechny druhy aktivit, které zpříjemní soužití obyvatel našeho obvodu.

6

Podúkoly:

Obnova starých pump, pítek a kašen

Chceme rozšířit počet fontánek na pití a kašen. Provedeme revizi starých pump, necháme je vyčistit a opětovně uvedeme do provozu.

7

Podúkoly:

Umělecké díla ve veřejném prostoru

Zkulturníme veřejné prostory instalací uměleckých děl. Provedeme inventarizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru a zasadíme se o jejich restaurování a údržbu.

8

Podúkoly:

Participativní rozpočet

Realizace pilotního programu participativního rozpočtu.

9

Podúkoly:

Pirátské listy Prahy 2 – opoziční

Vydávání opozičních Pirátský listů Prahy 2.

10

Podúkoly:

Navrhni úpravu