Filip Smoljak

Filip Smoljak (17. 10. 1965) pochází z Brandýsa nad Labem a od svých pěti let žije v Praze na Vinohradech na hranici mezi Prahou 2 a Prahou 3, kde má také firmu.

Vystudoval gymnázium v Korunní ulici, nedokončil studia na FEL ČVUT a MFF UK. Dokončil bakalářské a dokončuje Mgr. studium na FF UK, obor sociální politika a sociální práce. Během studia se specializuje na výzkum empatie a altruismu, filantropii jako součást sociální politiky.

Prošel mnoha obory, od filmu, přes divadlo, novinařinu, až po desetiletou zkušenost v několika mezinárodních reklamních agenturách. Založil agenturu specializující se na sociální marketing a neziskové projekty Creative Bazaar, s.r.o., již je 60% majitelem. Agentura realizovala řadu významných celonárodních projektů proti rasismu, domácímu násilí, nebo na podporu podnikání marginalizovaných osob.

V roce 2009 založil neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která je poskytovatelem sociálních služeb v řadě krajskýcch měst ČR. Společnost funguje na bázi sociální inovace Zrcadlová pomoc, kdy pomocníci se rekrutují z řad klientů se zdravotním postižením a pomáhají dalším OZP včetně dětí a seniorům. Působí zde jako sociální pracovník a statutární ředitel.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s pirátskými tématy. Je autorem petice Vraťme Cimrmana národu za uvolnění autorskoprávních okovů a Cimrman žije ve prospěch komunitní kultury ochotnických spolků v menších obcích městech. V současnosti vyjednává s minusterstvem kultury a Poslaneckou sněmovnou za novelizaci autorského zákona.

Jako nositel části majetkových autorských práv po otci Ladislavu Smoljakovi věnuje z jejich výnosů převážnou část na veřejně prospěšné účely, včetně boje proti podvodům mocných.

Navrhni úpravu