Odměny zastupitelů MČ Praha 2 za Piráty

Jedná se o čistý příjem odměn dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky ZMČ a odměn za svatební obřady po zdanění a zaplacení zdravotního pojištění.

Usnesením ZMČ Praha 2 č. 4 ze dne 5. 11. 2018 stanovuje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto:

S účinností od 6. 11. 2018 – místostarosta/místostarostka – měsíční odměna ve výši 39.281 Kč – člen/ka Rady městské části Praha 2 – měsíční odměna ve výši 8.729 Kč – předseda/předsedkyně výboru ZMČ a komise RMČ – měsíční odměna ve výši 4.365 Kč – člen/ka výboru ZMČ a komise RMČ – měsíční odměna ve výši 3.637 Kč – člen/ka ZMČ – měsíční odměna ve výši 2.182 Kč

S účinností od 1. 1. 2019 – místostarosta/místostarostka – měsíční odměna ve výši 42.031 Kč – člen/ka Rady městské části Praha 2 – měsíční odměna ve výši 9.340 Kč – předseda/předsedkyně výboru ZMČ a komise RMČ – měsíční odměna ve výši 4.670 Kč – člen/ka výboru ZMČ a komise RMČ – měsíční odměna ve výši 3.892 Kč – člen/ka ZMČ – měsíční odměna ve výši 2.335 Kč

Dle ust. § 55 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členovi/člence ZMČ odměnu až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a to u člena/členky Rady městské části Praha 2, předsedy/předsedkyně výboru ZMČ a komise RMČ a člena/členky výboru ZMČ a komise RMČ.

Dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členovi/člence ZMČ, který/která je oprávněn/a k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvýšení odměny o 200,- Kč za jeden obřad, v souhrnu za kalendářní měsíc maximálně ve výši 2.000 Kč.

Dle ust. § 52 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena/členky ZMČ ve výši 200,- Kč, v souhrnu za kalendářní měsíc maximálně ve výši 12.000,- Kč.

Zásady řešení náhrady mzdy nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 329 ze dne 27. 11. 2017.

Navrhni úpravu