Advent jako příležitost

Advent jako příležitost

Vánoční čas je dobou mnohých aktivit, ať již k pobavení, či pomoci. Ve školách se pořádají bazárky, koncerty, instituce poskytující sociální péči zvou na vánoční besídky, ve firmách se lidé obdarovávají, přátelé se setkávají na trzích. Městská část má možnost dobré projekty zviditelnit, může je sama organizovat, spojovat lidi dobré vůle a vytvářet příležitosti k sousedskému setkávání. Pěkným příkladem z minulých let je například připojení obce k projektu GivingTuesday, který znamenal vánoční nadílku pro psí útulek. Advent je příležitostí k zastavení, setkávání s přáteli, nový rok k rozjímání nad uplynulým rokem a novým začátkům. Ale nejen to, vánočním poselstvím je otevírání srdcí a altruistická pomoc, můžeme též myslet na ekologiinašich spotřebních zvyků. Pojďme se inspirovat v jiných městech, kde pořádají setkání pro lidi z celé obce, na kterém se spolupodílejí místní organizace. Mohou tak společně povečeřet, děti vyrábějí vánoční ozdoby, přání, zpívá se a hraje. Ne každý má velkou rodinu a takové společné pečení cukroví může osamělejším občanům přinést radost a pocit komunity, která se zajímá o své bližní. Mé přání je, aby městská část podporovala hlavně aktivity nekomerčního rázu, takové, které podporují štědrost, pomoc potřebným bez oče-kávaného návratu, sbližování starých s mladými a místních s cizími, a aby v podobných aktivitách podpořila i místní podnikatele.

Lydie Franka Bartošová

Noviny Prahy 2 v PDF

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu