Chytré město je jednoduché a transparentní

Chytré město je jednoduché a transparentní

Pojem smart city se poslední dobou stal spíše synonymem ne vždy dobře utracených veřejných peněz. I když lavičky, nebo lampy nabízející wi-fi signál a dobíjení mobilních telefonů, působily moderně, nakonec rychle zastaraly a podlehly vandalismu. Smart city nejsou takováto dílčí izolovaná opatření, ale město, které dynamicky reaguje na změny prostředí a potřeby občanů. Proto vítám aktuálně startující projekt chytrých úprav v Havlíčkových sadech, které povedou k šetření peněz i životního prostředí. Další krok vidím ve větší otevřenosti úřadu občanům. Proč občan nemá informace dostupné jednoduše na jednom místě? Proč nemá možnost oficiálně hlasovat v anketách jinak, než výstřižkem z novin? Proč si nemůže nastavit upozornění na věci, které se ho týkají? Velký potenciál v této oblasti nabízí i mobilní či webové aplikace. Je výborné, že Praha 2 některými již disponuje. Důležité by bylo tyto aplikace sjednotit a harmonizovat se zbytkem města například s aplikací Změňte.to. Přehledný portál by usnadnil i práci úředníkům, kteří jsou informacemi z různých zdrojů přehlcení. Další oblastí, která dává smysl, je správa majetku, úspora energií a bezpečnost. Příkladem budiž senzory v obecních budovách regulující vytápění, bezpečnostní opatření do škol, monitoring vydýchaného vzduchu v učebnách, atd. Na závěr je tře-ba říci, že nemáme patent na rozum. Spoustu možných chytrých opatření jsou schopny vymyslet nejen soukromé organizace, ale i sami občané. Město by jim k tomu mělo poskytnout potřebnou součinnost a hlavně otevřená a dostupná data.

Martin Altschmied

Martin Altschmied

Noviny Prahy 2, říjen 2019

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu