Elitářství není systémové

Elitářství není systémové

Jako zastupitel jsem nebyl o organizaci očkování pro seniory oficiálně nijak informován. Zaznamenal jsem tiskovou zprávu na webu městské části a pak propagační fotografie a videa neuvolněné místostarostky Alexandry Udženija na sociálních sítích. Na první pohled se zdá být skvělé, že radnice Prahy 2 takto pomáhá starším spoluobčanům. Je nutné pochválit zřízení infolinky, pomoc seniorům s registrací a nabídku odvozu. Napadá mě ale otázka, jaké termíny očkování dostali senioři (i ti z Prahy 2), kteří se zaregistrovali sami. Předpokládám, že ve většině případů pozdější než ti, pro které očkování zařizovala městská část. Nemyslím si, že bylo počítáno s tím, že státní nemocnice obdrží seznam stovek seniorů od třetí strany (třeba od municipality), kterým přidělí přednostní termíny. Pokud někdo chce pomoci 1 900 potenciálním zájemcům (počet seniorů 80+ na Praze 2) z 55 000 (počet seniorů 80+ v Praze), může pro ně, pokud s tím nemá problém, domluvit, aby se „ve frontě“ předběhli. Všem 55 000 tak ale pomoci nelze, protože už nezbývá nikdo, koho by šlo předběhnout. V médiích jsem se mimojiné dočetl, že „ti, na které se nedo-stalo, se ptají, proč sousedé z vedlejší městské části už vakcínu mají“. Nejhorší podle mě je, že zvolený postup dává signál, že se nevyplatí postupovat podle pravidel a pokynů, ale že je správné hledat a najít cestu, jak tato pravidla obejít. To není systémové, ale projev elitářství. Přes všechny tyto úvahy přeji všem pevné zdraví.

Jaroslav Němec

Noviny Prahy 2, březen 2021, s. 12.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu