Kde se peníze vyberou, tam by měly zůstat a sloužit ku prospěchu obyvatel

Kde se peníze vyberou, tam by měly zůstat a sloužit ku prospěchu obyvatel

Příjmy z daní jsou nezanedbatelnou položkou v rozpočtu každé obce. Městská část ale není klasická obec, jelikož se řídí samostatným zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. V realitě to pak vypadá tak, že magistrát zajišťuje vybrané sdílené služby jako např. hromadnou dopravu, údržbu silnic, apod. a městským částem některé působnosti naopak svěřuje. Typicky např. péči o zeleň nebo bytový fond. Logicky se tak městská část musí o část daňových příjmů s magistrátem kvůli velké provázanosti dělit. Každoroční boj se vede zejména o příspěvek na obyvatele, který obcím vyplácí stát. Jedna z daní, která se naopak nedělí a jde přímo do kasy městské části, je právě zmiňovaná daň z nemovitých věcí. Ta je tak využita na údržbu a rozvoj veřejného prostoru přesně v tom místě, kde byla vybrána. Proto mnozí zástupci městských částí dlouho volali po tom, aby si mohli její výši určovat sami, a tím i snížili svou finanční závislost na magistrátu. Oproti radniční ko-alici, Piráti na Praze 2 přesně touto cestou chtějí jít. Kde se peníze vyberou, tam by měly zůstat a sloužit ku prospěchu zdejších obyvatel. Jen tak budou prostředky nejefektivněji a transparentně využity. Zároveň jsme pro snížení celkového daňového zatížení obyvatel, jak dokazují naši kolegové Piráti v Poslanecké sněmovně, kde se aktuálně diskutuje jejich návrh na snížení daně z příjmu fyzických osob

Martin Altschmied

Martin Altschmied

Noviny Prahy 2, listopad 2019

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu