Nesouhlasíme se zmenšením hřiště na Hrobci

Nesouhlasíme se zmenšením hřiště na Hrobci

Podrobným studováním návrhu Metropolitního plánu jsme zjistili, že je záměrem autorů zredukovat již dnes přetížené dětské hřiště “Na Výtoni/Na Hrobci” zhruba o třetinu plochy.

Překavapuje nás, že vedení radnice Prahy 2 v čele s ODS nemá k tomuto návrhu žádné připomínky. Za MS Piráty Praha 2 jsme podali mimojiné k tomuto záměru na magistrát připomínky – redukovat již dnes přetížené dětské hřiště ve prospěch zástavby v žádném případě nechceme.

Považujeme to za ilustraci neznalosti konkrétních lokalit a jejich skutečných potřeb ze strany zpracovatele Metropolitního plánu i ze strany současného vedení MČ Praha 2.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu