Když se potápí kultura, Piráti bijí na poplach

Když se potápí kultura, Piráti bijí na poplach

Hluk z náplavky Rašínova nábřeží v Praze 2 je pro místní obyvatelé obtěžující a je ho třeba regulovat. Diskuze a způsob snižování hluku se nyní zúžily na jeden zdroj a to loď (A)void Floating Gallery kotvící u Výtoně. Spolek provozující tuto loď dostal v únoru letošního roku od městské společnosti TCP a.s., která náplavku spravuje, tříměsíční výpověď bez udání důvodů. Piráti z městské části Praha 2 nevidí ve zmíněné výpovědi to nejlepší možné řešení.

Piráti Prahy 2 si vyžádali soupis stížností a písemnou dokumentaci k výtkám k porušování pravidel. Z nich vyplývá, že stížností na hluk bylo v roce 2019 celkem patnáct, z toho čtyři s videozáznamem. Ze všech byl jen jeden pořízen po hodině nočního klidu, konkrétně ve 22:18 hodin (sobota 7. 9. 2019), kdy je na videu vidět poloprázdná loď s párty stany, kde evidentně zábava již skončila a stany se sklízí. Již na první pohled nešlo o běžnou produkci této lodi. Jediná oficiální písemná výtka společnosti TCP spolku provozující loď (A)void je datovaná 12. 10. 2018.

Loď (A)void je jedním ze symbolů Náplavky jako kulturního živého místa a svým designem i programem reprezentuje protiváhu k běžnému restauračnímu provozu a je dějištěm mnoha společenských a kulturních událostí. Spolek Dvojka sobě, provozující tuto loď, působí na Náplavce již od roku 2007.

Oblíbené místo milovníků alternativní hudební a literární scény podpořilo během 14 dní podpisem pod peticí více než čtyři tisíce lidí, z toho je přes tisíc petentů na papírové petici umístěné na samotné lodi. Volají po záchraně (A)voidu, jakožto výjimečné kulturní scéně v historickém centru Prahy. „Je třeba hledat cestu vzájemného soužití, regulace hluku, ale také je nutné najít možnost pokračovat v pořádání kulturního programu,” komentuje ideální kompromisní řešení vleklého sporu Jaroslav Němec, předseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 a upřesňuje, že „je vhodné podmínit případný nový dodatek konkrétní regulací, konkrétními pravidly pro tuto loď při zachování současného provozovatele. Rozhodně jsem proti případnému převzetí lodi do správy města a ze živého místa vytvořit institucionální prostor, další pomník likvidace spolkového a komunitního života na Praze 2.

To by znamenalo jen ztrátu jednoho z mála organických míst a problém hlučnosti to nijak koncepčně neřeší. „Najít řešení není jednoduché, ale výpověď stávajících provozovatelů je vzhledem ke společenskému významu této lodi příliš radikální a unáhlená,” komentuje situaci Magdalena Valdmanová, zastupitelka Prahy 2 za Piráty a dodává, že „podpoří takové kroky, které povedou k zachování stávajícího a zároveň se systémově zaměří na všechny zdroje hluku v okolí Náplavky.

Město by mělo aktivně podporovat i různé formy sousedských a komunitních aktivit, které veřejný prostor dotvářejí, ne ho likvidovat. „Je zajímavé, že když jde o restrikce, omezování činnosti, či nastavování těžko splnitelných podmínek, často je mířeno na křehké projekty občanských iniciativ a spolků nebo malých živnostníků. Zatímco velkých podniků, frenšíz a čistě komerčních projektů, které místu nepřináší žádnou přidanou hodnotu a jen monetizují atraktivitu veřejného prostoru, se opatření netknou, pak je na místě se ptát, komu ku prospěchu se jedná,” uzavírá Lydie Bartošová, předsedkyně místního sdružení Pirátů a zastupitelka Prahy 2.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu