Klimatická změna je největší výzvou současné společnosti

Klimatická změna je největší výzvou současné společnosti

Otevřený dopis Pirátů Praha 2

Vážený pane doktore Perlíne, vážená slečno Fremundová,

klimatická změna je největší výzvou současné společnosti a jedinou cestou jak se jí postavit je měnit přístup k našemu životu na všech úrovních. Pane doktore, jakožto vědec víte, že 99 % vědecké obce souhlasí s antropogenní příčinou klimatické změny a že v případě absence dvou důležitých faktorů – mitigace a adaptace – budou dosahy na náš současný způsob života nedozírné. Vědci i většina občanů je si tohoto vědoma, ale všeobecně panuje shoda, že na občanské úrovni, kromě omezení spotřebního způsobu života, konzumace masa, cestování letadlem, nejsou jiné možnosti jak zasáhnout. Největší zásah je možný právě z politické sféry a zvláště pak od politiků vzdělaných s přístupem k informacím ke kterým se, nejen kvůli vaši akademickým titulům, řadíte i vy. Vaši odpověď a návrh pro studenty, na ukončení protestů je nanejvýš arogantní a opovrženíhodná. Od žáků středních škol nemůžete očekávat, aby hledali řešení klimatické změny, navíc, když veškerá řešení dostupná současnou technologií, jsou již známa. Jen zde chybí politická vůle je aplikovat. Jakožto zastupitel ODS, strany hájící politický směr, který je za současnou klimatickou krizi z velké míry zodpovědný, nemůžu než konstatovat, že právě váš názor je politicky motivovaný. A protože vaše politické smýšlení se nemůže prakticky směšovat se závěry drtivé většiny vědecké komunity, navrhuji abyste se přestal hájit svou vědeckou příslušností.

Vážená slečno Fremundová. Moc oceňuji váš přístup a odvahu informovat zastupitele MČ Prahy 2 o vašem postoji a o hrozbách, kterým v současnosti čelíme. Praha 2 patří k nejbohatším regionům světa, s nejvzdělanější a nejvíce informovanou společností. Jsme to proto právě my, kdo musíme jít příkladem ostatním, méně privilegovaným a akceschopným obyvatelům planety. Naše městská část může a musí připravit opatření, která budou koherentní s výstupy Pařížské dohody, závěrů IPCC a UN SDGs. Do naší strategie musíme zapracovat výsledky vědeckých studií a řídit se principy adaptace a mitigace. Klimatická změna je v určitém rozsahu nevyhnutelná a je naší zodpovědností, aby naše městská část zůstala příjemným místem k životu, navzdory jiným podmínkám, než za jakých byla zkonstruována. Také musíme zajistit, aby i naše městská část byla do roku 2050 CO2 neutrální, podle závazku radních Prahy a to podporou změn na našem území, tak i mimo něj. Proto vás, i ostatní členy Fridays for Future, žádám, abyste nepolevovali v protestních akcích a oslovování činitelů a dali nám všem vědět, že klimatická změna a její řešení je důležité politické téma a že je to téma, založené na vědeckých poznatcích a tak ji také prezentovali.

Vás, pane doktore, žádám abyste nezneužíval vědeckého titulu k obhajování politických názorů. Věda není založena na názoru jednoho člověka, ale na studiích široké komunity, diskusi a peer-review.

Proto vyzývám, abychom se jako Praha 2 přidali k vyhlášení klimatické nouze po bok Praze 6, 7, Londýnu, Basileje, Constance, Los Angeles a dalším městům, které se dopadům klimatické změny již rozhodly postavit.

S vřelým pozdravem, Radek Oborný, člen Piráti Praha 2.

Zdroje:

Kabisch, N., N. Frantzeskaki, S. Pauleit, S. Naumann, M. Davis, M. Artmann, D. Haase, S. Knapp, H. Korn, J. Stadler, K. Zaunberger, and A. Bonn. 2016.Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action. Ecology and Society 21(2):39

Castán Broto, V. (2017, May 1). Urban Governance and the Politics of Climate change. World Development. Elsevier Ltd.

Urban climate adaptation can build resilience and enable sustainable development.

Climate Scientists Virtually Unanimous: Anthropogenic Global Warming Is True James Lawrence Powell First Published March 28, 2016 Research Article / Odkaz #2

Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit CO2 o 45 procent

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu