Nájemní bydlení je priorita

Nájemní bydlení je priorita

Na přípravě rozpočtu pro rok 2020 se Piráti aktivně podíleli na úrovni jednotlivých komisí a výboru a vedení města přijalo mnohé naše připomínky, zahájilo na náš podnět přípravu participativního rozpočtu, snížilo výdaje na námi kritizované investiční akce a zvýšilo investice do oprav bytového fondu. Podpora dostupného nájemního bydlení je pro Piráty priorita, a tak vítáme navýšení kapitálových výdajů do této položky o 37,5 %. Proto jsme rozpočet částečně podpořili. Dlouhodobě však kritizujeme, zejména pro nedostatek informací, i dvě velké investiční akce – Nový domov a parkovací dům u Nuselských schodů. V rozpočtu je na ně pamatováno patnácti miliony na studii proveditelnosti a projektové dokumentace. V letošní roce očekáváme pokračování v diskuzích o smysluplnosti takových investičních akcí. Letošní rozpočet je poslední, ve kterém jsou ve větší míře zohledněny příjmy z prodejů domů a bytových jednotek, neboť privatizace městského majetku se postupně zastavuje. V příštím roce bychom se rádi zaměřili na plán smysluplného snižování běžných výdajů, abychom mohli investiční akce v příštích letech financovat i z jiných zdrojů. Dále budeme požadovat rozklikávací rozpočet na úroveň faktur a ještě větší investice do bytového fondu pro dostupné nájemní bydlení.

Jaroslav Němec

Jaroslav Němec

Noviny Prahy 2, duben 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu