Náplavka kulturní má naději

Náplavka kulturní má naději

Hluk z náplavky Rašínova nábřeží v Praze 2 je nutné regulovat. Diskuze a způsob snižování hluku se v minulých měsících zúžily na jeden údajný zdroj, a to na loď (A)void kotvící u Výtoně. Spolek provozující tuto loď dostal výpověď na možnost kotvit na náplavce. Vyžádali jsme si soupis stížností a písemnou dokumentaci k porušování pravidel. Stížností na hluk bylo v roce 2019 celkem patnáct, z toho pouze jedna na hluk pár minut po 22. hodině. Jediná oficiální písemná výtka je datovaná 12. 10. 2018. Zásadně jsme byli proti převzetí lodi do správy města, což by znamenalo ze živého místa vytvořit institucionální prostor, další pomník likvidace kultury na Praze 2. Město má aktivně podporovat různé formy sousedských a komunitních aktivit, které veřejný prostor dotvářejí, ne je likvidovat. Je třeba se systémově zaměřit na všechny zdroje hluku na náplavce. Ta má krátce nového kurátora a věříme, že i přes nelehký začátek jsme společně dokázali, že řešení lze najít. Piráti Prahy 2 se zasadili o prodloužení pronájmu kotevního místa pro loď (A)void. Nyní naši zástupci aktivně řeší všechny zdroje hluku, nepořádku a podílí se na zpracování koncepčního materiálu pro správu náplavek a pravidel pro kotvení lodi po celé délce nábřežní hrany.

Jaroslav Němec

Noviny Prahy 2, červenec 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu