Navrhli jsme pomoci podnikatelům a občanům v Praze 2, kteří mají pronajaté bytové a nebytové prostory ve správě městské části

Navrhli jsme pomoci podnikatelům a občanům v Praze 2, kteří mají pronajaté bytové a nebytové prostory ve správě městské části

Piráti Prahy 2 bedlivě sledují vývoj ekonomického dopadu vládou přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvědomujeme si, jaký mají současná opatření, na která nebylo možné se předem připravit, zásadní dopad na podnikatele a na životy našich sousedů, občanů Prahy 2.

Proto jsme v pátek jménem zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 požádali paní starostku Janu Černochovou k zavedení dalších opatření, které mohou mnoha lidem napomoci tuto těžkou dobu překonat. Navrhli jsme pomoci podnikatelům a občanům v Praze 2, kteří mají pronajaté bytové a nebytové prostory ve správě městské části.

Pokud se vinou stávající situace dostanou podnikatelé nucení uzavřít nebo omezit provozní dobu provozoven v nebytových prostorách pronajatých MČ Praha 2 do platební neschopnosti, navrhujeme jim odložit platbu nájmu za období trvání těchto omezení, případně jim poskytnou adekvátní slevu na nájmu. Stejně tak se obáváme, že se kvůli stávající situaci mohou mnozí občané, kteří bydlí v pronajatých městských bytech, dostat do finanční tísně, navrhujeme současně i pro tyto obyvatele možnost odložit platbu nájmu za období trvání těchto omezení, případně jim poskytnou poměrnou slevu na nájmu. V každém případě navrhujeme nepenalizovat případné nezaplacení nájmu či služeb v období trvání vládou nařízené karantény. Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou podnikatelům a občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci.

Společně to zvládneme!

Společně to zvládneme

Celé znění dopisu Janě Černochové, starostce MČ Praha 2 ze dne 20. 3. 2020:

Vážená paní starostko,

bedlivě sledujeme vývoj ekonomického dopadu vládou přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvědomujeme si, jaký mají současná opatření, na která nebylo možné se předem připravit, zásadní dopad na podnikání, resp. na podnikatele MČ Praha 2 a na životy našich sousedů, občanů Prahy 2.

Velmi si ceníme Vašich snah, podpory a opatření, které městská část Praha 2 dosud zavedla, souhlasíme s nimi a děkujeme za ně. Přesto si Vás jménem zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 dovolujeme požádat k zavedení dalších opatření, které mohou mnoha lidem napomoci tuto těžkou dobu překonat.

Zdvořile Vás tímto dopisem za náš zastupitelský klub Pirátů Prahy 2 žádám o opatření, která mohou pomoci podnikatelům a občanům v Praze 2, kteří mají pronajaté bytové a nebytové prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy, resp. ve správě MČ Praha 2. Pokud se vinou stávající situace dostanou podnikatelé nucení uzavřít nebo omezit provozní dobu provozoven v nebytových prostorách pronajatých MČ Praha 2 do platební neschopnosti, navrhujeme jim odložit platbu nájmu za období trvání těchto omezení, případně jim poskytnou adekvátní slevu na nájmu.

Stejně tak se obáváme, že se kvůli stávající situaci mohou mnozí občané v MČ Praha 2, kteří bydlí v pronajatých bytech, dostat do finanční tísně, navrhujeme současně i pro tyto obyvatele možnost odložit platbu nájmu za období trvání těchto omezení, případně jim poskytnou poměrnou slevu na nájmu.

V každém případě navrhujeme nepenalizovat případné nezaplacení nájmu či služeb v období trvání vládou nařízené karantény.

Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou podnikatelům a občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci. Jsme připraveni být ku prospěch občanům Prahy 2, proto neváhejte se na náš zastupitelský klub kdykoliv obrátit, rádi pomůžeme.

Společně to zvládneme!

S vřelým pozdravem a přáním pevného zdraví

Jaroslav Němec
předseda
Klubu zastupitelů České pirátské strany
v Zastupitelstvu městské části Praha 2

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu