Navrhli jsme rozšířit kapacity dětských skupin i pro další děti pracovníků v „první linii“

Navrhli jsme rozšířit kapacity dětských skupin i pro další děti pracovníků v „první linii“

Piráti Prahy 2 si v souvislosti s pandemií COVID-19 uvědomují nelehkou situaci mnohých občanů, našich sousedů, kteří musí v těchto ztížených podmínkách být v práci a nemají žádnou možnost hlídání dětí. Praha 2 již 16. 3. na popud žádosti magistrátu vyčlenila dvě mateřské školky a jednu základní školu pro dětské skupiny. Využít je mohou pro své děti ve věku od 3 do 10 let pracovníci integrovaného záchranného systému (IZS), spolupracující s městskou částí Praha 2, zaměstnanci Úřadu městské části a příspěvkových organizací zřizovaným Prahou 2.

V současné době dostáváme jako zastupitelé městské části Prahy 2 od občanů, našich sousedů, četné připomínky a na jejich základě jsme vedení Prahy 2, prostřednictvím paní starostky Jany Černochové (ODS) požádali o rozšíření možnosti umístit do těchto dětských skupin i o děti pracovníků v oblasti zdravotnictví, orgánům ochrany veřejného zdraví, příslušníkům ozbrojených sil a pro případy hodné zvláštního zřetele, kteří musí v těchto nelehkých podmínkách být v práci a nemají jinou možnost hlídání dětí. Jedná se zejména o všechny profese, které nespadají do IZS, ale jsou v tzv. „první linii“, např. pracovníky lékáren apod.

Zmínění pracovníci lékáren patří mezi poskytovatele zdravotní péče. Lékárna je dle informací České lékárnické komory zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Pro případy, které nejsou zahrnuty ve zmiňovaných kategoriích jsme navrhli možnost, o které může být rozhodnuto individuálně, dle aktuální potřeby. Tak aby zaměstnanci, kteří pomáhají odstraňovat následky koronavirové pandemie mohli vykonávat své profese a jejich děti byly řádně zajištěny.

Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci.

Společně to zvládneme!

Společně to zvládneme

Celé znění dopisu Janě Černochové, starostce MČ Praha 2 ze dne 30. 3. 2020:

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás s žádostí o rozšíření Usnesení RMČ Praha 2 č. č. 146 ze dne 16. 3. 2020.

Zaznamenali jsme informaci, kterou jste nechala rozeslat 16. 3. 2020 zastupitelům Prahy 2: „Na základě žádosti magistrátu o vyselektování MŠ a ZŠ, které by městské části otevřely pro pracovníky IZS, jež vyplývá z nařízení vlády, kdy kraje musí poskytnout pro pracovníky IZS dětské skupiny pro děti od 3 - 10 let, vyčlenili jsme tyto: MŠ Španělska, MŠ Slovenská - pobočka Koperníkova, ZŠ Sázavská. MŠ byly zvoleny proto, že mají k dispozici celý dům a zahradu”. Registrujeme, že Rada MČ Prahy 2 ve svém Usnesení č. 146 ze dne 16. 3. 2020 prohlásila, že „pracovníkům IZS spolupracujícím s městskou částí Praha 2, zaměstnancům ÚMČ Praha 2 a příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 2 nabídne umístění dětí v rámci tzv. dětských skupin, tak aby zaměstnanci, kteří pomáhají odstraňovat následky koronavirové pandemie mohli vykonávat své profese a jejich děti byly řádně zajištěny“.

V současné době dostáváme jako zastupitelé městské části Prahy 2 od občanů, našich sousedů četné připomínky a na jejich základě si Vás dovoluji zdvořile požádat o rozšíření možnosti umístit do těchto tzv. dětských skupin i o děti pracovníků v oblasti zdravotnictví a pro případy hodné zvláštního zřetele, kteří musí v těchto nelehkých podmínkách být v práci a nemají jinou možnost hlídání dětí. Jedná se zejména o všechny profese, které nespadají do IZS, ale jsou v tzv. „první linii“, např. pracovníky lékáren apod.

Zmínění pracovníci lékáren patří mezi poskytovatele zdravotní péče. Lékárna je dle informací České lékárnické komory zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 219 má být vykonávána nezbytná péče „o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení“.

Zdvořile Vás tímto za náš zastupitelský klub Pirátů Prahy 2 žádám o rozšíření Usnesení RMČ Praha 2 č. č. 146 ze dne 16. 3. 2020 o „poskytovatelům zdravotních služeb, orgánům ochrany veřejného zdraví, příslušníkům ozbrojených sil, pro případy hodné zvláštního zřetele” tedy na toto znění (doplněná část tučně): „pracovníkům IZS spolupracujícím s městskou částí Praha 2, zaměstnancům ÚMČ Praha 2, poskytovatelům zdravotních služeb, orgánům ochrany veřejného zdraví, příslušníkům ozbrojených sil, pro případy hodné zvláštního zřetele a příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 2 nabídne umístění dětí v rámci tzv. dětských skupin, tak aby zaměstnanci, kteří pomáhají odstraňovat následky koronavirové pandemie mohli vykonávat své profese a jejich děti byly řádně zajištěny“.

Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci.

Společně to zvládneme!

S vřelým pozdravem a přáním pevného zdraví

Jaroslav Němec
předseda
Klubu zastupitelů České pirátské strany
v Zastupitelstvu městské části Praha 2

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu