Organizace 1, Technologie 3

Organizace 1, Technologie 3

Téměř ze dne na den došlo k plošnému uzavření základních a následně i mateřských škol na území Prahy 2. Situace byla výzvou nejen pro pedago-gický sbor, ale také pro rodiče, kteří se na dlouhou dobu dostali částečně do jeho role. Prioritou bylo zajištění distančního vzdělávání na základních školách. Po organizační stránce se to, dle mého názoru, podařilo na výbornou. Ihned začaly chodit e-maily s učivem a základními didaktickými doporučeními tak, aby bylo možné s dítětem vše probrat. Kde vidím rezervy a na co se musíme do budoucna více zaměřit, je určitě technické zabezpečení distanční výuky. Je zřejmé, že na tuto situaci nebylo možné se připravit, a proto oceňuji, jak se k tomu všichni členové a členky pedagogického sboru postavili, a to i za použití vlastních technických a komunikačních prostředků. Do budoucna by bylo dobré, aby na tuto možnost výuky bylo v rámci IT výbavy škol myšleno nebo byl alespoň vypracován krizový plán, jak takovou výuku zabezpečit a mít předem vybrané, odzkoušené technologie a proškolený personál. Na závěr mi prosím dovolte poděkovat všem zaměstnancům základních a mateřských škol za jejich osobní nasazení v rámci krize a také všem rodičům za pevné nervy při zapojení do vzdělávacího procesu.

Martin Altschmied

Noviny Prahy 2, červen 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu