Prioritou jsou naši sousedé

Prioritou jsou naši sousedé

Dvojka je jedním z nejkrásnějších míst v Praze. Aby tomu tak zůstalo i nadále, vytyčil bych nejdůležitější body, ve kterých vidíme prostor ke zlepšení, nebo nevyužitý potenciál.V oblasti bydlení bychom se měli zaměřit na spravovaný majetek a nájemní vztahy. Rozprodávání bytového fondu je, zdá se, konec. Městská část by měla nyní zajistit, aby se v bytech, které jí zůstaly ve správě, důstojně žilo, a to za rozumné peníze.

Další oblastí je veřejný prostor, kde každý z nás dennodenně prochází. Např. dvojková část Čelakovského sadů je aktuálně pro ostudu. Ale nejde jen o opravy a údržbu, městská část by měla aktivně podporovat i různé formy sousedských a komunitních aktivit, které veřejný prostor dotvářejí. Komunitní zahrada na dvojce stále chybí.

V oblasti financí bychom rádi představili první verzi participativního rozpočtu. Vy sami si navrhnete projekty, které vám dávají na území Prahy 2 smysl, a po závěrečném hlasování na ně městská část uvolní prostředky a bude je realizovat. Je to jeden z kroků k většímu zapojení vás občanů do rozhodování o městské části, ve které žijete.

Martin Altschmied

Martin Altschmied

Noviny Prahy 2, leden 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu