Řekneme si to na rovinu

Řekneme si to na rovinu

Děkuji všem pracovníkům, kteří brzy ráno vstávají a ve sněhu, dešti vyvážejí popelnice a uklízí jejich okolí. Je to namáhavá práce, bez níž by naše městská část nemohla fungovat. V roce 2019 vyprodukoval každý občan Prahy 2 téměř 600 kg odpadu. Více než tři čtvrtiny z toho ale připadly na směsný odpad! Máme tedy jako občané co zlepšovat! Dle společnosti eko-kom, která provádí rozbory komunálního odpadu, je asi polovina nadále tříditelná. Jedná se zejména o biologickou složku, papír, plasty a sklo. Každý z nás má čtyři základní kontejnery do dvou minut chůze. Přibývá i popelnic na plechovky na použitý olej, textil, ale také elektroodpad a baterie. Víte, že si o popelnici na bio odpad můžete zažádat? Odpo-vědné chování šetří peníze a přírodu nám všem. Vyjděme proto jako občané vstříc naší městské části, městu i planetě a třiďme více. Na oplátku zajistí městská část častější svoz kontejnerů, protože v současnosti jsou přeplněné a okolo vzniká nepořádek. Nejde jen o to zvýšit frekvenci svozu, mělo by se k tomu přistupovat pružně na základě dat. Magistrát již tuto technologii testuje: vyhledejte „Golemio odpad“ a uvidíte mapu Prahy se 424 chytrými popelnicemi. Mohl by v modernizaci svozu pomoci Komwag? Nepochybně, ale musela by zde být vůle investovat. Otázkou zůstává, jestli MČ Praha 2 jakožto 34% akcionář neztrácí v tomto ohledu objektivitu a raději nehledí na vyplacení dividend. Jak bylo řečeno, je co zlepšovat jak u občanů, tak i u obce, jen si to musíme na rovinu říct.

Radek Oborný, Noviny Prahy 2, únor 2021, s. 12.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu