Vánoční přání Praze 2

Vánoční přání Praze 2

Rok 2020 byl těžký v mnoha ohledech, a tak především přeji všem pevné zdraví a sílu následující období společně zvládnout. Praze 2 bych pod stro-meček přál spokojené sousedské spolužití, ohleduplnost a spokojenost. Přál bych si, aby zde všichni mohli žít a nemuseli se z Prahy 2 stěhovat, pokud jim jejich sociální situace neumožňuje zde najít dostupné bydlení. Za poslední 2 roky pomohl magistrát najít bydlení 19 domácnostem, našim sousedům, kteří z dvojky museli odejít bydlet do jiných částí Prahy (např. na Černý Most či do Háje). Sociální bydlení (snížený nájem) má několik podmínek, u seniorů je to mj. minimálně 20 let trvalého pobytu v Praze 2, u sociálně potřebných po dobu 10 let. To považuji za špatně nastavená pravidla, která nutí naše spoluobčany opouštět Prahu 2. Ta je dostatečně bohatou městskou části, která by se měla umět postarat o sousedy v nelehkých životních situacích. Přitom máme téměř 400 volných obecních bytů. Přeji si méně rizikových investic stovek milionů do bodláčí investičních fondů a raději více investic do oprav zmíněných volných bytů. Ovšem transparentně a uváženě. Přeji si zachránit nádraží Vyšehrad a jsem rád, že se o to snažíme všichni společně napříč politickým spektrem. Věřím, že to společně zvládneme.

Noviny Prahy 2, prosinec 2020

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu