Folimanka – naprosté selhání radnice v komunikaci s občany

25. března 2022
Folimanka – naprosté selhání radnice v komunikaci s občany

V roce 2020 se začala v neveřejných komisích Rady městské části projednávat plánovaná výstavba volnočasového areálu pod Nuselským mostem v parku Folimanka. Projekt nepovažujeme od počátku za dobrý a v rámci Komise rozvoje jsme ho jako Piráti připomínkovali.

Požadovali jsme snížení počtu zpevněných ploch a rozšíření zeleně a také lepší koncepční provázanost. Vyžadovali jsme také opravu Velké kaskády, cihlového svahu pod mostem a chodníků v parku, ale o tom se vůbec nejednalo.

Zastupitelstvem byla v červnu 2020 schválena „Aktualizace programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území městské části Praha 2 – 2020“. Měl jsem v diskuzi velmi omezený prostor k vystoupení, abych obsáhl nejzásadnější body v tomto dokumentu a byl jsem ukončován gongem.

I jako zastupitel mám málo prostoru se na zastupitelstvu vyjádřit. Diskuze se na Praze 2 nevede ani na úrovni zastupitelstva. Piráti pro schválení tohoto materiálu nehlasovali. Z opozice se nám podařilo redukovat zpěvněnou nepropustnou plochu (beton, asfalt) z 3 000 m2 na konečných 985 m2. Součástí areálu měl být i umístění sochy skejťáka sochaře Jaroslava Hladkého.

Vizualizace původní studie: Loxia, 2020 (zdroj: www.praha2.cz).

Vizualizace původní studie: Loxia, 2020 (zdroj: www.praha2.cz).

Na opravu sochy z roku 1982 „nenašla“ Praha 2 v rozpočtu 250 tisíc korun a lidé se na ni museli skládat ve sbírce, ale pro podstavec je ochotna vylít do betonu doslova miliony. Umístění sochy navíc nebylo diskutováno s autorem, stejně jako nebyl předem osloven umělec Krištof Kintera, který má pod mostem své dílo, pomník „Z vlastního rozhodnutí – Memento mori“. Tato pietní světelná socha je věnována památce lidem, kteří se rozhodli ukončit život skokem z Nuselského mostu. Zvolený postup postrádal jakoukoliv diskuzi s občany, jakoukoliv participaci.

Jakmile jsem loni na jaře zveřejnil na facebookové stránce Praha 2 bez cenzury informace o chystaném projektu, zvedla se proti němu vlna odporu a vznikla petice Za Folimanku (www.zafolimanku.cz) s více než tisícovkou petentů. Ti požadovali, aby byl přehodnocen a výrazně redukován návrh toho, co vše se má v dané lokalitě vyskytovat. Prostor zvaný „plácek“ našel mnohé příznivce, „v místě pravidelně probíhají výcviky šermu, lekce bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelu (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná dechová cvičení starších občanů a podobně. Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem,“ píše se v petici.

folimanka_placek

Pirátské alternativní řešení ukázalo, že prostor pod Nuselským mostem se dá snadno kultivovat. A to za maximálně desetinu plánovaného rozpočtu s omezením zpevněných ploch a s výsadbou nových stromů a keřů, protažením umělé závlahy pro trvalý trávník a s parkovým vymezením již existující pískové či mlatové plochy.

1500px_zakres_folimanka

Petice byla v červenci 2021 vzata Radou městské části na vědomí. „Petice byla projednána jako první bod řádné rady městské části a její projednání podepsali všichni členové rady městské části. [...] Ačkoli reakce obsahuje čtyři strany textu, dala by se shrnout několika málo slovy: petici nebereme na zřetel a názory občanů nás nezajímají. A nebo jinak: vládneme, nerušit,” komentovala odpověď Rady Kamila Šmídová, členka petičního výboru. Ten o měsíc později uspořádal demonstraci před dvojkovou radnicí a koncert na plácku po Nuselským mostem. Praha 2 poté zahájila stavbu, a to i přes výzvu zaslanou starostce starostce jménem pirátského zastupitelského klubu, kde jsme požadovali „okamžité zastavení všech prací na projektu [...] do projednání na 14. řádném zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 dne 20. 9. 2021“. Stavba pozastavena nebyla, na zastupitelstvu již jen proběhla formální debata a interpelace občanů. Těm bez trvalého bydliště na dvojce, kteří byli proti projektu, koalice svým hlasováním nedovolila ani vystoupit. Diskuse na zastupitelstvu pouze vyrobila vedení radnice alibi.

Projednání projektu s veřejností a následně na zastupitelstvu mělo být na začátku. Vedení radnice (ODS, ANO a TOP 09) naprosto selhává v komunikaci s občany. Dostatečně neinformuje o připravovaných projektech, neptají se místních občanů a odmítají vést konstruktivní debatu.

Areál má být pro veřejnost otevřen v srpnu 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Park ve stínu Nuselského mostu
05.08.2022

Park ve stínu Nuselského mostu

Sousedy bych pozval do parku Folimanka, který je, podle mého názoru neprávem, oproti jiným parkům v Praze 2 poněkud upozaďován. Folimanka má svoje osobité kouzlo.

Akce “Auta na náplavce” alias “Město v pohybu” nebude.
25.07.2022

Akce “Auta na náplavce” alias “Město v pohybu” nebude.

Organizátor se rozhodl akci zrušit. A to i přes rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, že akci bere na vědomí vzhledem k pokročilé fázi příprav. Jedinou podmínkou Prahy bylo, že platba už tak nízkého nájmu bude standardně jen v penězích a ne částečně formou neprůhledného inzertního protiplnění v médiích vlastněných pořadatelem.

Chcete také venkovní koupaliště na Praze 2?
25.07.2022

Chcete také venkovní koupaliště na Praze 2?

Je vedro! A Praze 2 dlouhodobě chybí venkovní koupaliště. Podolí je často přeplněné, Petynka z ruky. Pojďme se společně bavit o možnostech výstavby nového venkovního koupaliště na Vinohradech.