Na dvojce začala participace

7. září 2022
Na dvojce začala participace

Piráti se v právě končícím volebním období stali nejsilnější a nejvýraznější opoziční stranou v zastupitelstvu. Soustavně komunikujeme s občany i místními organizacemi a jako politici jsme součástí života Prahy 2. Podařilo se nám především změnit diskurz a mezi obyvateli probudit a podporovat aktivní přístup občanů. Prosadili jsme změnu jednacího řádu zastupitelstva a výborů. Iniciovali jsme zachování stromořadí v Lužické ulici, které mělo být kompletně vykáceno. Iniciovali jsme systémové řešení odpouštění až lichvářských úroků a penále za dlužné nájemné v případech, kdy byla jistina již zaplacena a mnohdy mnohonásobně, přesto lidé dlužili částky z příslušenství, které ze svého příjmu nebyli schopni do konce života splatit, přitom dle současné platné legislativy by úroky byly mnohem nižší. Vedení radnice pod tlakem Pirátů a veřejnosti přiznala svou chybu a odpustí seniorce dluh 277 tisíc korun, který vznikl seniorce v obecním nájmu kvůli vadnému pojistnému ventilu u bojleru. Zachránili jsme 300 milionů korun, které byly obhospodařovány společností vzbuzující obavy. Pod naším opozičním tlakem začaly probíhat přenosy ze zastupitelstva. A podařilo se nám spojit všechny politické kluby v zastupitelstvu pro záchranu nádraží Vyšehrad. Těch drobnějších věcí bylo mnohem více, ale tohle považuji za podstatné. Konšelé se mají s komunitou, sousedy bavit, participovat, abychom mohli společně Prahu 2 spravovat, jelikož je především naším domovem.

Text vyšel v Novinách Prahy 2, 9/2022

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Praha 2  vám pomůžou  s energiemi

Piráti Praha 2 vám pomůžou s energiemi

Vytvoříme kontaktní místo pro bydlení a energetické úspory, v něm vám poradíme, jak v konkrétních případech ihned uspořit energie. V bytech seniorů, handicapovaných a v nízkopříjmových domácnostech na Praze 2 zajistíme bezúplatné provedení drobných úprav. Úpravy pomohou s okamžitými energetickými úsporami. Jedná se například o instalaci izolačních prvků do oken a dveří, zjištění největších úniků tepla z bytu či nastavení kotle. Pro budovy ve správě městské části představíme pro tuto zimu závazný manuál úspor.

Park ve stínu Nuselského mostu

Park ve stínu Nuselského mostu

Sousedy bych pozval do parku Folimanka, který je, podle mého názoru neprávem, oproti jiným parkům v Praze 2 poněkud upozaďován. Folimanka má svoje osobité kouzlo.

Chcete také venkovní koupaliště na Praze 2?

Chcete také venkovní koupaliště na Praze 2?

Je vedro! A Praze 2 dlouhodobě chybí venkovní koupaliště. Podolí je často přeplněné, Petynka z ruky. Pojďme se společně bavit o možnostech výstavby nového venkovního koupaliště na Vinohradech.