Na dvojce začala participace

7. září 2022
Na dvojce začala participace

Piráti se v právě končícím volebním období stali nejsilnější a nejvýraznější opoziční stranou v zastupitelstvu. Soustavně komunikujeme s občany i místními organizacemi a jako politici jsme součástí života Prahy 2. Podařilo se nám především změnit diskurz a mezi obyvateli probudit a podporovat aktivní přístup občanů. Prosadili jsme změnu jednacího řádu zastupitelstva a výborů. Iniciovali jsme zachování stromořadí v Lužické ulici, které mělo být kompletně vykáceno. Iniciovali jsme systémové řešení odpouštění až lichvářských úroků a penále za dlužné nájemné v případech, kdy byla jistina již zaplacena a mnohdy mnohonásobně, přesto lidé dlužili částky z příslušenství, které ze svého příjmu nebyli schopni do konce života splatit, přitom dle současné platné legislativy by úroky byly mnohem nižší. Vedení radnice pod tlakem Pirátů a veřejnosti přiznala svou chybu a odpustí seniorce dluh 277 tisíc korun, který vznikl seniorce v obecním nájmu kvůli vadnému pojistnému ventilu u bojleru. Zachránili jsme 300 milionů korun, které byly obhospodařovány společností vzbuzující obavy. Pod naším opozičním tlakem začaly probíhat přenosy ze zastupitelstva. A podařilo se nám spojit všechny politické kluby v zastupitelstvu pro záchranu nádraží Vyšehrad. Těch drobnějších věcí bylo mnohem více, ale tohle považuji za podstatné. Konšelé se mají s komunitou, sousedy bavit, participovat, abychom mohli společně Prahu 2 spravovat, jelikož je především naším domovem.

Text vyšel v Novinách Prahy 2, 9/2022

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Potěmkiniáda Alexandry Udženija

Potěmkiniáda Alexandry Udženija

Náměstkyně pražského primátora a bývalá starostka Prahy 2 Alexandra Udženija na sebe vzala roli knížete Potěmkina. Toho, co pro ruskou carevnu Kateřinu Velikou nakašíroval prosperijící vesnice, aby jimi přesvědčila císaře Josefa II. ke spolupráci. Co na tom, že dané neexistovalo? I tím se lze chlubit.

Dvojka má přes tři tisíce bytů

Dvojka má přes tři tisíce bytů

Část z nich je určena pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, dvě desítky bytů slouží jako startovací bydlení a o něco více je pronajato jako bydlení sociální. Další skupinou bytů jsou byty vyčleněné podporovaným profesím. Zhruba polovina bytů je pronajata na dobu neurčitou a základní nájem v současné době činí 158 korun za metr čtvereční.