Na dvojce začala participace

7. září 2022
Na dvojce začala participace

Piráti se v právě končícím volebním období stali nejsilnější a nejvýraznější opoziční stranou v zastupitelstvu. Soustavně komunikujeme s občany i místními organizacemi a jako politici jsme součástí života Prahy 2. Podařilo se nám především změnit diskurz a mezi obyvateli probudit a podporovat aktivní přístup občanů. Prosadili jsme změnu jednacího řádu zastupitelstva a výborů. Iniciovali jsme zachování stromořadí v Lužické ulici, které mělo být kompletně vykáceno. Iniciovali jsme systémové řešení odpouštění až lichvářských úroků a penále za dlužné nájemné v případech, kdy byla jistina již zaplacena a mnohdy mnohonásobně, přesto lidé dlužili částky z příslušenství, které ze svého příjmu nebyli schopni do konce života splatit, přitom dle současné platné legislativy by úroky byly mnohem nižší. Vedení radnice pod tlakem Pirátů a veřejnosti přiznala svou chybu a odpustí seniorce dluh 277 tisíc korun, který vznikl seniorce v obecním nájmu kvůli vadnému pojistnému ventilu u bojleru. Zachránili jsme 300 milionů korun, které byly obhospodařovány společností vzbuzující obavy. Pod naším opozičním tlakem začaly probíhat přenosy ze zastupitelstva. A podařilo se nám spojit všechny politické kluby v zastupitelstvu pro záchranu nádraží Vyšehrad. Těch drobnějších věcí bylo mnohem více, ale tohle považuji za podstatné. Konšelé se mají s komunitou, sousedy bavit, participovat, abychom mohli společně Prahu 2 spravovat, jelikož je především naším domovem.

Text vyšel v Novinách Prahy 2, 9/2022

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

Rada městské části Praha 2 v pondělí 15. 4. 2024 projednávala podání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na kolejiště Hlavního nádraží. Záměr navrhuje přestřešení kolejiště a jeho zastavení. Plocha má dosáhnout přes 135 tis. m2, což je trojnásobek Václavského náměstí. Jedná se tedy o největší stavební záměr v Praze 2 ve 21. století.