Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

15. dubna 2024
Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

Rada městské části Praha 2 v pondělí 15. 4. 2024 projednávala podání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na kolejiště Hlavního nádraží.1 Záměr navrhuje přestřešení kolejiště a jeho zastavení. Plocha má dosáhnout přes 135 tis. m2, což je trojnásobek Václavského náměstí. Jedná se tedy o největší stavební záměr v Praze 2 ve 21. století.

Proces podání podnětu na změnu probíhá bez předchozího projednání s magistrátem, památkáři či Institutem plánování a rozvoje (IPR).2 Piráti Prahy 2 zásadně nesouhlasí s tímto netransparentním a narychlo ušitým postupem a požaduji participaci s veřejností. Každé obdobně zásadní změně musí předcházet odborná i veřejná diskuze se všemi aktéry.

Magistrát vzhledem k blížící se lhůtě platnosti nového stavebního zákona a pokročilému stavu pořizování nového Metropolitního plánu již nepřijímá nové podněty na změny stávajícího územního plánu s výjimkou těch ve veřejném zájmu. Ty mohou podat jen městské části nebo jiné veřejné instituce či organizace.

Dominantním vlastníkem v celém území jsou Českých drah a. s.3 Příprava komplexního řešení území by měla probíhat ve spolupráci s Prahou a ve prospěch obyvatel. Na tyto skutečnosti jsme upozorňovali již v roce 2020, kdy se schvaloval podnět na pořízení změny Územního plánu na vedlejším pozemku.4

První představení záměru zástavby nad celým kolejištěm proběhlo 22. 11. 2023 v Komisi rozvoje RMČ Prahy 2, kde byla představena koncepční studie. „V rámci tohoto představení bylo opakovaně zdůrazňováno, že role koncepční studie je iniciační, zejména pro zahájení veřejné diskuse zda vůbec a případně jakým směrem by toto území mohlo být v budoucích desetiletích transformováno. Byli jsme překvapení, když ve velmi krátkém časovém odstupu proběhlo další jednání již o zahájení procesu pořízení změny Územního plánu, a to navíc zkráceným postupem,“ popisuje průběh projednávání architekt Radek Zykan, zastupitel Prahy 2 (Piráti) a člen Komise rozvoje.

Žádost společnosti CR-City a. s. a České dráhy a. s. je datovaná dnem 2. 4. 2024. Na Komisi rozvoje se však podnět změny projednával již 20. 3. 2024 a následně na mimořádném zasedání komise 3. 4. 2024. Komise byly neveřejné a na poslední návrh na zahájení procesu prošel těsnou většinou šesti hlasů, tedy o jeden hlas. Piráti Prahy 2 usnesení nepodpořili. Takto zásadní koncepční otázky rozvoje města nelze řešit narychlo a za zavřenými dveřmi.

Schválením podnětu změny Územního plánu se razantně zvýší cena pozemku, kdy tento nárůst hodnoty není nijak vyvážen přínosem pro město a veřejnost. V aktuálním návrhu se tak jedná o privatizaci veřejného prostoru. Vedení Prahy 2 nehájí veřejné zájmy, ale zájmy soukromých developerů v čele se společností Penta,“ doplňuje Jaroslav Němec, zastupitel Prahy 2 (Piráti). Pokud podnět na změnu Městská část Praha 2 schválí na nejbližším zastupitelstvu, které se koná 29. 4. 2024, stane se usnesení nástrojem k tomu, aby holding fakticky vlastněný společností Penta získal dominantní vliv na další obrovské území v centru Prahy.

Jelikož v Praze 2 je takto rozsáhlý záměr zástavby ojedinělý, není MČ Praha 2 momentálně připravená ani metodicky na spolupráci s investory, nemá žádné transparentně projednané postupy a dokumenty jako mají jiné městské části, na jejichž území jasně definovaná rozvojová a transformační území historicky existují,“ shrnuje Radek Zykan.


1 Program 9. zasedání Rady MČ Praha 2 dne 15. 4. 2024.

2 https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/penta-chce-narychlo-protlacit-zmenu-pres-prahu-2-kolejiste-hlavniho-nadrazi-se-ma-stat-stavenistem

3 Pozemky vlastní České dráhy, ale území má rozvíjet společnost CR-City, v níž jsou zastoupeni manažeři Českých drah a Penty. CR-City a.s. , Praha IČO 26705427 - Obchodní rejstřík firem Členy představenstva / dozorčí rady jsou manažeři z Penty Pavel Streblov a David Musil, dále finanční manažer Českých Drah Libor Müller, Jan Sellner ze SUDOPu a další.

4 Stanovisko zastupitelského klubu Pirátů ZMČ Praha 2 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zkráceným postupem týkajícího se pozemků parc. č. 4372/1, 4372/22, 4372/26, 4372/27, 4372/36, 4372/38, 4372/39, 4375, 4377/5, 4377/6, 4378/5, 4378/6 a 4379/5, k. ú. Vinohrady, Praha 2 / https://praha2.pirati.cz/aktualni-temata/zmena-uzemniho-planu-u-hlavniho-nadrazi/


vizualiazace: jakub cigler architekti – PLATFORMA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, PRAHA

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články