Piráti Praha 2 vám pomůžou s energiemi

14. září 2022
Piráti Praha 2 vám pomůžou s energiemi

Jak pomůžeme na Praze 2 po volbách:

 • Vytvoříme kontaktní místo pro bydlení a energetické úspory, v něm vám poradíme, jak v konkrétních případech ihned uspořit energie.
 • V bytech seniorů, handicapovaných a v nízkopříjmových domácnostech na Praze 2 zajistíme bezúplatné provedení drobných úprav. Úpravy pomohou s okamžitými energetickými úsporami. Jedná se například o instalaci izolačních prvků do oken a dveří, zjištění největších úniků tepla z bytu či nastavení kotle.
 • Pro budovy ve správě městské části představíme pro tuto zimu závazný manuál úspor.
 • Oživíme téměř nefunkční nadační fond (Dvojka srdcem). Navážeme ho na programy hl. m. Prahy a propojíme ho s programy podpory při řešení tíživé situace tak, aby skutečně pomáhal co nejširšímu počtu lidí v obtížných situacích.
 • Správa nemovitostí Praha 2, a. s. dostane za úkol vytipovat energeticky náročné domy a byty ve svém fondu. V těchto bytech navrhne a zrealizuje takové úpravy, aby již letošní zimu byty fungovaly úsporněji a bude v úpravách vedoucím k energetickým úsporám i nadále pokračovat.
 • Z rozpočtu městské části vyhradíme finance na pokrytí zvýšených plateb za energie pro všechny veřejné základní a mateřské školy na území Prahy 2.

Jak pomůžeme na Praze 2 v dlouhodobějším horizontu:

 • Vytvoříme energetické poradenské centrum Prahy 2 pro zájemce z řad majitelů domů (SVJ, bytová družstva, fyzické osoby), které zajistí energetické audity budov a navrhne možná řešení (zateplení, fotovoltaika…). Poradenské centrum následně pomůže i se zpracováním projektu a s vyřízením dotací. Energetické poradenské centrum bude partnerem nadřazených institucí (například SFŽP, MŽP ad.) za celou městskou část.
 • Vytvoříme dlouhodobě udržitelnou energetickou koncepci mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí.
 • Vytvoříme dlouhodobou energetickou koncepci pro obecní bytové domy.
 • Budeme iniciovat změnu přístupu k opravám domů tak, aby bylo možné i na území Prahy 2 energeticky inovovat, samozřejmě při zachování památkových hodnot.
 • Navážeme konkrétní spolupráci s ostatními MČ v památkové rezervaci (Praha 1, Praha 5, Praha 6, Praha 7) pro dlouhodobé řešení energetické udržitelnosti v památkově chráněných částech Prahy.

Jak pomáhá hl. m. Praha (kraj):

 • Praha spouští balíček podpory Pražanům. Dorovná státní příspěvek na náklady bydlení (včetně energií) do minima 1 500 Kč měsíčně (tzn. například státní podpora dle kalkulačky vyjde jen na 300 Kč měsíčně, Praha dorovná dalších 1 200 Kč měsíčně). Tato podpora bude spuštěna od 1. 1. 2023. Bližší informace naleznete na www.socialninadacnifond.praha.eu
 • Je možné zažádat o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, dále finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy. Bližší informace naleznete na pomocprazanum.praha.eu
 • Je zřízena Energo poradenská linka. Ocitli jste se v situaci, kdy nemáte na zaplacení úhrady za spotřebu energie nebo máte další otázky týkající se současné energetické situace? Volejte bezplatnou linku: (+420) 800 100 100
 • Praha pomůže s koordinací městských částí. Například Praha 2 nemá mnoho prostoru na budování fotovoltaiky a dalších zdrojů energie, ale má dostatek finančních zdrojů. Naopak například Praha 11 má množství volných ploch, ale nemá dostatek finančních prostředků. Vznikne tak oboustranně výhodné propojení.

Jak musí pomoci stát (a částečně to dělá):

 • Zajistit základní finanční podporu domácnostem: příspěvky na bydlení, zavedení úsporných energetických tarifů atd.
 • Aktualizovat dlouhodobě udržitelnou energetickou koncepci státu, nezávislou
 • na ruských fosilních palivech.
 • Intenzivně a srozumitelně komunikovat s veřejností.
 • Rychle pracovat na legislativě: komunitní energetika, povolovací procesy atd.
 • Najít celoevropské řešení, například časově omezené krizové zastropování vybraných cen atd.
 • Bližší informace naleznete na energie.pirati.cz
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

Penta plánuje zastřešit a zastavět kolejiště Hlavního nádraží. Změnu územního plánu narychlo protlačuje přes Prahu 2

Rada městské části Praha 2 v pondělí 15. 4. 2024 projednávala podání podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na kolejiště Hlavního nádraží. Záměr navrhuje přestřešení kolejiště a jeho zastavení. Plocha má dosáhnout přes 135 tis. m2, což je trojnásobek Václavského náměstí. Jedná se tedy o největší stavební záměr v Praze 2 ve 21. století.