Bydlení a jeho dostupnost patří mezi jednoznačně největší výzvy, se kterými se musí města v současnosti vypořádávat. Jak je na tom Praha?

Nájemní bydlení v obecních bytech Prahy

Napoví výsledky dotazníkového šetření, které Adam Zábranský (Piráti), radní pro oblast bydlení a transparentnosti hl. m. Prahy, zadal v první polovině roku 2021. Z informací poskytnutých městskými částmi vyplynulo, že loni v jejich správě bylo celkem 23 080 bytů. V roce 2019 to bylo o 5,6 % více, přesně 24 445 bytů. Největším počtem obecních bytů disponují nejlidnatější městské části jako Praha 10 (v její správě bylo celkem 3 359 bytů) a Praha 2 (3 021 bytů).

Bytový fond ve veřejném vlastnictví se od roku 1990 značně ztenčil důsledkem restituce nebo privatizace, kdy byl prodán stávajícím nájemníkům za výrazně nižší než tržní částky. Dynamický růst cen nemovitostí nahradil v roce 2008 zhruba pětiletý mírný pokles. Problematika bydlení v té době nebyla vnímána jako významný a celospolečenský problém. To se změnilo až okolo roku 2015, tedy v době, kdy znovu začaly velmi rychle růst nejen ceny nemovitostí, ale i výše nájemného. Od té doby se dostupnost bydlení nadále dramaticky zhoršuje. V roce 2021 již 72 % Čechů hodnotilo podmínky pro získání bytu jako spíše či velmi špatné.

Město zareagovalo postupným obratem v politice bydlení, kdy svůj obecní bytový fond nechce dále redukovat, ale naopak jej více rozšířit. Například schválený Strategický plán hl. m. Prahy z roku 2016 mimo jiné deklaroval potřebu „vytvořit nové systémové nástroje bytové politiky za účelem zajištění dostatečné nabídky krizových, sociálních a dostupných bytů, které budou poskytovány různým cílovým skupinám z řad obyvatel Prahy.“ (IPR Praha, 2016).

Tento trend potvrdila i schválená Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021), ve které se nutnost nového přístupu k bytové politice města a nutnost navyšovat obecní bytový fond zmiňuje dokonce několikrát A stejný názor na věc má i veřejnost. Podle reprezentativního šetření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) z roku 2020 byla „drtivá většina obyvatel Prahy názoru, že město by mělo být ve své bytové politice aktivnější, přičemž pouze 10 % osob uvedlo, že by město v oblasti bydlení nemělo nic dělat a mělo by ponechat vývoj volnému trhu. Nejvíce, 56 % respondentů uvedlo, že by město mělo realizovat výstavbu vlastních obecních bytů. Lze tedy konstatovat, že zde existuje i celospolečenská poptávka po navyšování obecního bytového fondu“ (IPR Praha, 2021).

graf01

444 prázdných obecních nájemních bytů Prahy 2

Počet neobsazených obecních bytů v Praze 2 roste. Na konci roku 2009 měla Dvojka ve správě 4 364 bytů, z toho bylo 174 neobsazených. O deset let později měla už jen 3 228 bytů, z toho však 376 prázdných. Loni se počet prázdných bytů vyhoupl na 444. Z toho 274 čeká na opravu a u méně než 5 % neobsazených bytů probíhá dědické nebo jiné soudní řízení. Praha 2 má třetí největší podíl (14,7 %) neobsazených bytů ve své správě ze všech městských částí, před ní jsou jen Praha 8 a Praha 1. Celkem bylo v loňském roce ve správě města nebo městských částí 2 513 prázdných bytů z celkových 30 162.

Praha 2 pronajímá za tržní nájmy 394 bytů, 144 bytů je určeno pro seniory, 55 bytů je vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením, 8 bytů je v bezbariérovém domě, 18 bytů slouží jako startovací bydlení a 24 bytů je pronajato jako sociální. Počet bytů pronajatých podporovaným profesím je 115 a postupně roste. Zhruba polovina bytů je pronajata na dobu neurčitou a základní nájem v současné době činí 158 korun za metr čtvereční.

Kvůli pandemie byly v roce 2020 zastaveny veřejné aukce o nájem obecních bytů za smluvní nájemné. Za významného tlaku Pirátů z opozičních lavic přijala Rada v květnu 2021 usnesení o konání veřejné soutěže o nájem obecních bytů za smluvní nájemné formou elektronických aukcí. Ty probíhaly prostřednictvím soukromé realitní kanceláře na velmi dobré profesionální úrovni. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu opravených bytů logicky stoupal i počet těch prázdných.

graf02

Opravy bytů v Praze 2

Je fér říci, že značná část prázdných obecních bytů se „rekrutuje“ z těch nově opravených. A zde má Praha 2 slušné tempo. Mezi roky 2015 a 2018 zrekonstruovala 248 bytů, v letech 2019 až 2021 pak 322 bytů, což bylo nejvíce v Praze za toto období. Nově, přestavbou z nebytového prostoru, získaný byt byl od roku 2019 pouze jeden.

Problémem je kolísavá úroveň jednotlivých rekonstrukcí pod taktovkou Správy nemovitostí Prahy 2, která pro opravy vybírá stavební společnosti. Opravy jsou prováděny bez konzultace s architekty, pouze s projektanty, kteří k věci přistupují spíše technokraticky. Koupelny u většiny bytů jsou vybaveny levným materiálem, původní vany se nahrazují sprchovými kouty a byty postrádají kuchyňské linky. Pokud se podíváme na cenu oprav v roce 2020, nejdražší rekonstrukcí v rozmezí 1–1,8 milionů korun prošlo 34 bytů, nejnižší se pohybovaly v rozmezí od 37 do 92 tisíc korun. Celkové náklady na opravy byly v tomto roce 75 milionů Kč. Možná je to hodně peněz za málo muziky.

byty_srovnavani

Na příkladu oprav obecních bytů v historickém centru Ostravy lze vidět jasné rozdíly (viz fotografie níže). Na Praze 2 máme co zlepšovat.


Zdroj informací a dat:

Strategický plán hl. m. Prahy: návrhová část – aktualizace 2016. Praha: IPR Praha. 2016.
Němec, M. Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti. Praha: IPR Praha. 2017
Brabec, T. Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy: Aktualizace 2021. Praha: IPR Praha. 2021.
Interpelace zastupitelů a informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Text vyšel v Pirátských listech Prahy 2, 1/2022.