ODS v Praze 2 nabízí splátkový kalendář pro podnikatele, Piráti požadují až 90 % slevu nájmu pro podnikatele i nájemníky městských bytů

ODS v Praze 2 nabízí splátkový kalendář pro podnikatele, Piráti požadují až 90 % slevu nájmu pro podnikatele i nájemníky městských bytů

Piráti Prahy 2 bedlivě sledují vývoj ekonomického dopadu vládou přijatých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvědomujeme si, jaký mají současná opatření, na která nebylo možné se předem připravit, zásadní dopad na podnikatele a na životy našich sousedů, občanů Prahy 2.

Proto jsme koncem minulého týdne požádali paní starostku Janu Černochovou (ODS) k zavedení dalších opatření, které mohou mnoha lidem napomoci tuto těžkou dobu překonat. Navrhli jsme pomoci podnikatelům a občanům v Praze 2, kteří mají pronajaté bytové a nebytové prostory ve správě městské části.

Je potřeba umožnit slevy z nájmu pro všechny nájemníky v objektech v majetku městské části Praha 2, a to až do výše 90 % měsíčního nájemného, nebo odklad placení nájemného,” komentuje návrh Jaroslav Němec, předseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 a upřesňuje, že „slevy a úlevy by mohly být poskytnuty na základě podané žádosti a nebyly by nárokové.

Vedení radnice Prahy 2 v současné době navrhuje odložit v městské části splátky nájemného a zároveň zmrazení valorizace nájmů pouze podnikatelům v nebytových prostorech. „To považuji za nedostatečné. Úlevy musí být pro všechny nájemníky městské části. Nelze upřednostňovat jen jednu skupinu, nelze nevalorizovat nájmy podnikatelům a zároveň zdražovat nájmy lidem v městských bytech,” doplňuje Němec a dodává, že „městská část by měla jít příkladem, jak občanům, naším sousedům ulehčit tyto těžké chvíle, které společně prožíváme.

Rádi bychom také apelovali na soukromé vlastníky nemovitostí, aby i oni pomohli situaci lidem ulehčit. Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci.

Společně to zvládneme!

Společně to zvládneme

Celé znění dopisu Janě Černochové, starostce MČ Praha 2 ze dne 26. 3. 2020:

Vážená paní starostko,

děkuji za řešení problematiky pronájmu nebytových prostor a především za vstřícnost a připravenost nadále řešit dopad na podnikatele městské části Praha 2. V současné době však navrhujete odložit splátky nájemného a zároveň zmrazení valorizace nájmů pouze podnikatelům v nebytových prostorech.

Dle zastupitelského klubu Pirátů Prahy 2 však úlevy musí být pro všechny nájemníky městské části a to bez rozdílu. Nelze upřednostňovat jen jednu skupinu, nelze nevalorizovat nájmy podnikatelům a zároveň valorizovat nájmy lidem v městských bytech.

Současná krizová situace totiž dopadá na podnikatele, ale i zaměstnance. Například Praha 1 se kromě odkladu nájemného za nebytové prostory, rozhodla odložit do odvolání i valorizaci nájemného z bytů.

Jsme toho názoru, že je potřeba umožnit slevy z nájmu pro všechny nájemníky v objektech v majetku městské části Praha 2, a to až do výše 90 % měsíčního nájemného, nebo odklad placení nájemného, slevy a úlevy by mohly být poskytnuty na základě podané žádosti a nebyly by nárokové. K podobnému kroku se u nebytových prostor již minulý týden rozhodla např. Praha 5.

Městská část Praha 2 by měla jít příkladem, jak občanům, naším sousedům ulehčit tyto těžké chvíle, které společně prožíváme. Rádi bychom také, kdybychom společně apelovali na soukromé vlastníky nemovitostí, aby i oni pomohli situaci lidem ulehčit.

Věříme, že v tomto duchu připravená opatření pomohou občanům v Praze 2 překonat tuto nelehkou situaci.

Společně to zvládneme!

S vřelým pozdravem a přáním pevného zdraví

Jaroslav Němec
předseda
Klubu zastupitelů České pirátské strany
v Zastupitelstvu městské části Praha 2

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu