Praha 2 svěřila na zhodnocení 300 milionů firmě podnikatele, který je v exekuci

Praha 2 svěřila na zhodnocení 300 milionů firmě podnikatele, který je v exekuci

Koalice na Praze 2 v čele se starostkou a poslankyní Janou Černochovou (ODS) klidně ať hazarduje se svou pověstí, ale že hazardují s veřejnými prostředky v hodnotě stovek milionů korun považují Piráti Praha 2 za nezodpovědné a hlavně nepřijatelné.

Na sklonku roku 2019 totiž úřadující místostarosta Jan Korseska (ODS) předložil na jednání zastupitelstva návrh ke zhodnocení 1,85 miliardy korun získaných z prodeje bytů a domů na dvojce. Bez projednání, bez širší diskuse mezi zastupiteli a v nedostatečném čase na detailní seznámení se s portfolii vybraných finančních domů, odsouhlasila koaliční hlasovací mašina neuvěřitelně rizikovou investici. Například 300 milionů putovalo do malé společnosti Carduus Asset Management s minimální historií, kterou zastupuje finančník Pavel Bodlák.

V létě 2020 na podivné investice upozornil článek Těžko uvěřitelná investice Prahy 2 do „konzervativního portfolia“ na serveru motejlekskocdopole.com. Piráti zařadili téma na jednání kontrolního i finančního výboru a na základě nezískaných informací o výběru jednotlivých firem, v září na zasedání zastupitelstva prosadili zařazení mimořádného bodu, ve kterém opozice následně navrhla stažení těch nejrizikovějších investic. Všechno zatím marně, bez valného výsledku, ožívá jen vzpomínka na Key Investments.

„Rizikovost 300 milionové investice do finančního portfolia Cardussu vnímáme především v tom, že firma v posledních dvou letech vykázala ztrátu 47 milionu korun a její jednatel, finančník Pavel Bodlák, měl na sebe i své firmy ještě loni vedené exekuce,“ popisuje předseda zastupitelského klubu Pirátů Jaroslav Němec a dodává: „Na jednání zastupitelstva pan Bodlák dluhy bagatelizoval a považoval za uzavřené. Koalice navíc opakovaně tají jméno poradce místostarosty Korsesky, který měl údajně tyto investice Praze 2 doporučit“.

Dvojková koalice jde už více než rok vstříc nemalému investičnímu riziku. Zhodnocování financí pod taktovkou ODS, více než chování řádného hospodáře, připomíná divokou návštěvu kasina s kapsou plnou veřejných peněz. Rada Prahy 2 si i přes svou jistotu o své dokonalosti nechala raději koncem září vypracovat analýzu za 100 tisíc korun, která podle důvodové zprávy „přinese potvrzení kvality a konzervativnosti jednotlivých správců a zvolených investičních strategií.“

Tím to ovšem nekončí. „Jak jsme nyní zjistili z výpisu Centrální evidence exekucí, jsou v současné době na Pavla Bodláka vedené další dvě exekuce v jistinách celkem přes 55,1 milionů korun. Tato částka se nerovná aktuální vymáhané povinnosti, která může být vyšší, jak narůstají náklady a úroky nebo naopak i nižší, pokud postupně splácí,“ říká k tomu zastupitel a předseda kontrolního výboru Prahy 2 Robert Veverka.

Podrobnější rešerši rizikové operace Prahy 2 naleznete zde

Dovětek (15. 12. 2020):

V původní verzi tohoto článku byly obsaženy dvě věty vztahující se k osobě ve článku jmenovaného Mgr. Pavla Bodláka, pro které se na autory článku a Českou pirátskou stranu v souvislosti s tímto článkem a konkrétně citovanými dvěma větami obrátil právní zástupce jmenovaného s tím, že dle jeho názoru představují tyto věty obvinění jmenovaného ze zpronevěry peněz svěřených společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., Městskou částí Praha 2 a požadoval jménem svého klienta stažení článku jako celku a uveřejnění omluvy. Autoři článku i Česká pirátská strana mají i bez přihlédnutí k minimální právem dovolené míře hyperboly v intencích shora uvedeného komentářového textu a hodnotící povaze citovaných dvou vět za to, že shora naznačená interpretace není namístě, neboť Mgr. Pavel Bodlák je statutárním orgánem investiční společnosti a předpokládá se, že svou činnost jmenovaný ani společnost nevyvíjí bez nároku na odměnu, přičemž je v daném segmentu obvyklé, že odměna za investiční činnost je hrazena jednak formou poplatku, jednak formou provize - v obou případech tedy z finančních prostředků městské části. Přesto se oba autoři i Česká pirátská strana omlouvají pro případ, že by předmětné dvě věty skutečně někdo interpretoval jako obvinění Mgr. Pavla Bodláka ze zpronevěry, neboť cílem článku nikdy nebylo vznést proti jmenovanému takové obvinění, pouze upozornit na nevhodný způsob hospodaření současné koalice vládnoucí městské části Praha 2 s veřejnými prostředky. Mgr. Pavlu Bodlákovi bude současně nabídnuto uplatnění práva na odpověď ve smyslu § 10 tiskového zákona.

Vyjádření Mgr. Pavla Bodláka (21. 12. 2020)

Stejně jako zastupitelé „nesplácí z peněz všech obyvatel Prahy 2“, když k úhradě svých hypoték používají prostředky získané jako odměnu za výkon funkce zastupitele, ani já nepoužívám peníze městské části Praha 2 (MČP2), ale jen své vlastní, když nakládám se svou odměnou za výkon funkce předsedy představenstva investiční společnosti.

Jakkoliv mohly být předmětné věty skutečně myšleny jako hyperbola v rámci politického boje, nepokládám za správné, aby záminkou k tomuto boji byla správa prostředků MČP2 ze strany mnou řízené CARDUUS Asset Management investiční společnosti (CAMIS), tím spíše, když kontrolní výbor Zastupitelstva MČP2, jehož je pan Robert Veverka předsedou, kontroloval plnění usnesení č. 65 z 2. 12. 2019 (Usnesení) a konstatoval, že při uzavření smluv na zhodnocení finančních prostředků MČP2 nebylo shledáno pochybení, a tedy že smlouvy byly uzavřeny v souladu s Usnesením; pro uvedené pak hlasoval i pan Robert Veverka jako předseda kontrolního výboru.

MČP2 disponuje s likvidními rezervami, jejichž prosté uložení na běžném účtu může být spojeno s nulovým či s ohledem na jejich výši dokonce se záporným úrokovým výnosem. Je naopak projevem péče řádného hospodáře, jsou-li prostředky aktivně spravovány prostřednictvím řádně licencovaných společností s cílem zachování, resp. růstu, jejich hodnoty. Nebylo-li cílem autorů článku vznést proti mně obvinění ze zpronevěry, ale pouze upozornit na nevhodný způsob hospodaření, není zřejmé, proč, resp. v čem, by takový postup měl být považován za „nevhodný způsob hospodaření“?

Pro úplnost dodávám, že CAMIS vystupuje toliko jako zmocněnec MČP2, který vůči České spořitelně za MČP2 činí pokyny k nákupu/prodeji nástrojů na finančním trhu. CAMIS nepřijímá na svůj účet žádné peněžní prostředky ani investiční nástroje MČP2 a obhospodařovaný majetek je po celou dobu evidován na individuálním investičním účtu MČP2 u České spořitelny. Prostředky jsou po tak celou dobu v dispoziční sféře MČP2.

Vědom si specifičnosti a komplexity problematiky správy majetku a její regulace jsem samozřejmě osobně připraven pomoci autorům článku jejich neznalost této oblasti překlenout a vysvětlit jim – s předchozím souhlasem městské části – principy správy prostředků MČP2.

Omluvu České pirátské strany a autorů článku však přijímám.

Mgr. Pavel Bodlák

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu