Sportu zdar!

Sportu zdar!

Současná virová pandemie nám ukazuje, jak důležité je sportovat, hýbat se a starat se o vlastní tělo. Je nutné podporovat sportování mládeže a propojit spolupráci se školami, sportovními oddíly, mládežnickými kluby a neziskovými organizacemi. V Praze 2 máme dobře vybavené sportoviště Sokola Královské Vinohrady, Sokola Vyšehrad a Sokola Pražského. Najdeme u nás i sportovní halu Folimanka, tenisové kurty a několik školních areálů. Ke sportování mohou dobře posloužit i Riegrovy sady, Grébovka nebo Folimanka. Zaznamenali jsme požadavek po profesionálním skateparku. Pojďme hledat možnosti, kde ho vhodně umístit, a pojďme maximálně využít ta zařízení, která na dvojce jsou. Piráti nesouhlasí s plány současného vedení Prahy 2 na rušení existujících sportovišť a plácků. V plánu je likvidace tenisových kurtů v Italské ulici v majetku městské části, jediných na Vinohradech. V plánu je také zastavění tenisových kurtů u Apolináře. Před realizací je vybetonování plácku pod Nuselským mostem. Prostor, který si již našel své příznivce a využití, se dá snadno kultivovat s maximální redukcí zpevněných ploch a vysázením nových stromů, protažením umělé závlahy pro trvalý trávník a s parkovým vymezením již existující pískové či mlatové plochy. V místě pravidelně probíhají výcviky šermu, míčové hry, prostná cvičení starších občanů či tréninky boxování. Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem.

Aleš Chán

Noviny Prahy 2, červen 2021

Další informace v článku Alternativa pro Folimanku

Vizualizace návrh Pirátů Prahy 2, autor: Radek Zykan

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu