Ostuda je 444 prázdných bytů

10. června 2022
Ostuda je 444 prázdných bytů

Je neomluvitelné, že Praha 2 má přes čtyři sta neobsazených obecních bytů. A počet prázdných bytů každý rok narůstá. Vznikají tím ztráty pro všechny. Vrátit tyto byty k dispozici obyvatelům je zásadní. Rozumně uvažující člověk by si řekl, že nedostatek bydlení je tak velký problém posledních let, že pro vedení Prahy 2 bude prioritou tyto byty obsadit. Bohužel není. Otázkou je, jestli za prázdnými byty v majetku Dvojky je jen lhostejnost, nebo i neschopnost. Každý rok, kdy tento stav trvá, jen počítáme zvyšující se ztráty ve všech směrech. V první řadě v daných bytech může bydlet přes 400 domácností, tedy klidně tisíc lidí. Škoda, že nebydlí a stále dokola posloucháme výmluvy, proč to nejde. Dále tratíme všichni tím, že přicházíme až o 50 milionů Kč každý rok na nájmech, které se za tyto byty nevyberou, a chybějí tak v rozpočtu městské části. Ideálně bychom tyto peníze měli investovat zpět do zkvalitnění a rozšíření bytového fondu. Investovat je potřeba také do rekonstrukcí společných prostor, nebo zmenšení tepelných ztrát domů. Šetření energií je nutnost a do budoucna velká výzva. Ztrátu pociťují lidé, kteří bydlí vedle těchto neobydlených bytů, a musí tak platit citelně více za vytápění, protože topí vlastně i za svého neexistujícího souseda. Vzhledem k cenám energií je neobsazenost těchto bytů neomluvitelná i v tomto směru. Můžeme jen doufat, že v září si již nezvolíme v komunálních volbách strany, které způsobují ztráty nám všem.

Noviny Prahy 2, červen 2022

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články